Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Katedra za toplinsku i procesnu tehniku
Raspored ispitnih rokova iz Gradnje aparata, Gradnje aparata E, Termotehnički pokus, Laboratorijski rad, OIE, Kvantitativna infracrvena termografija za akademsku godinu 2018/2019
Seminarski radovi i nastavni materijali iz Gradnje aparata E akademska godina 2018/2019.
Zadaci i nastavni materijali mogu se pronaći na sljedećem linku:  https://www.dropbox.com/sh/ym38ujjo6rcm1dg/AADJWwfdPRnHwM8HewuiDDdNa?dl=0
Raspored ispitnih rokova iz Grijanja, Klimatizacije, Termotehnike (KGH) i Modeliranje KGH sustava

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940