Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Katedra za inženjerstvo vode i okoliša
Rezultati pismenog dijela ispita iz kolegija EZ ITK održanog 24. ožujka 2017.
Na pismenom dijelu ispita iz kolegija Ekološka zaštita ITK, kandidat nije ostvario prolaznu ocjenu. 
Poziv na usmeni dio ispita

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940