Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Katedra za hidromehaniku plovnih objekata
Plovnost broda 2017/18
Na dolje navedenom linku nalazi se sve potrebno za uspješno polaganje ovoga kolegija.

Materijali iz Plovnosti broda
Geometrija broda 2018/19
Na dolje navedenim linkovima nalazi se sve potrebno za uspješno polaganje ovoga kolegija.

Gradivo i uvjeti izlaska na kolokvije i ispite
Svi ostali materijali za izradu programskog zadatka i izlazak na kolokvije i ispit
Zrakoplovna grafika 2018/19
Na dolje navedenim linkovima nalazi se sve potrebno za uspješno polaganje ovoga kolegija.

Gradivo i uvjeti izlaska na kolokvije i ispite
Svi ostali materijali za izradu programskog zadatka i izlazak na kolokvije i ispit

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940