Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Katedra za hidromehaniku plovnih objekata
Treći kolokvij iz kolegija Mehanika fluida II-B i ispit iz kolegija Mehanika fluida I-B, Mehanika fluida II-B i Otpor i propulzija broda održat će se u srijedu 24.01.2018. u 10 h u dvorani F
Rezultati ponovljenog 2. kolokvija iz Zrakoplovne grafike
Ocjene s kolokvija održanog 10. 1. 2018.
(abecednim redom; prva ocjena je ocjena drugog kolokvija, a u zagradi je konačna ocjena)

Petar Gashi 3 (2)
Vlatko Jakupčić 2
Sara Kramarić 3 (3)
Lovro Mahović 2 (2)
Marko Majkić 2 (2)
Adriana Vidović 5 (5)

Ostali studenti nisu prošli ili nisu izašli na ponovljeni kolokvij.
Kolokviji i dobiveni bodovi se mogu vidjeti na vježbama ili po dogovoru.
Geometrija broda 2017/18 - termin ponavljanja 1. kolokvija
Ponavljanje prvog kolokvija iz Geometrije broda održati će se u petak, 8. 12. 2017. u 8:30 sati u S-25.
Na dolje navedenim linkovima nalazi se sve potrebno za uspješno polaganje ovoga kolegija.

Gradivo i uvjeti izlaska na kolokvije i ispite
Zadaci i forme i ostali materijali za izradu programskih zadataka
Zrakoplovna grafika 2017/18
  • Ispit se polaže ili putem 2 kolokvija ili usmenim ispitom
  • Svaki kolokvij može se ponavljati jedanput
  • Studenti koji su položili ispit putem kolokvija i zadovoljni su predloženom ocjenom trebaju prijaviti ispit na nekom od redovnih rokova u zimskom ispitnom roku ili na izvanrednom roku u travnju i bit će im upisana predložena ocjena.
  • Prije upisa ocjene potrebno je e-mailom predati dovršenu formu broda (u Studform formatu) i pisani izvještaj (u pdf formatu).
  • Svi ostali prijavljuju ispit na bilo kojem roku i izlaze na usmeni nakon što predaju formu i izvještaj kako je prethodno navedeno.
  • Za materijale iz kolegija i ostale posedinosti o polaganju ispita slijedite link.

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940