Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Katedra za hidromehaniku plovnih objekata
Za pristupanje usmenom dijelu ispita koji će se održati u ponedjeljak 03.07.2017. potrebno je prijaviti 1. ispitni rok.
Rezultati ponovljenog prvog kolokvija iz Plovnosti broda
Rezultati kolokvija održanog 18. 5. 2017.

Lucija Katuša 2
Petar Vrpoljac 2
Lovro Ante Rebić 2
Katarina Martić 2

Ostali studenti nisu prošli ili nisu izašli na kolokvij.
Uvid u kolokvije možete dobiti na predavanjima.
Rezultati prvog kolokvija iz Plovnosti broda
Rezultati kolokvija održanog 4. 5. 2017.

Marko Buconić 5
Dora Vojnić 5
Ivan Oreč 5
Gordan Kos 3
Luka Ilić 3
Hrvoje Hodko 2

Ostali studenti nisu prošli ili nisu izašli na kolokvij.
Uvid u kolokvije možete dobiti na vježbama.
Ponavljanje kolokvija biti će u četvrtak, 18. 5. 2017. u 15h u S-26.
Zrakoplovna grafika 2016/17
  • Studenti koji su položili ispit putem kolokvija i zadovoljni su predloženom ocjenom trebaju prijaviti ispit na nekom od redovnih rokova u zimskom ispitnom roku ili na izvanrednom roku u travnju i bit će im upisana predložena ocjena.
  • Prije upisa ocjene potrebno je e-mailom predati dovršenu formu broda (u Studform formatu) i pisani izvještaj (u pdf formatu).
  • Svi ostali prijavljuju ispit na bilo kojem roku i izlaze na usmeni nakon što predaju formu i izvještaj kako je prethodno navedeno.
  • Za materijale iz kolegija slijedite link. Na linku je dodan i prvi ovogodišnji kolokvij.

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940