Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Katedra za hidromehaniku plovnih objekata
Prvi kolokvij iz kolegija Mehanika fluida I-B održat će se u petak 27.04.2018. godine u 14 h u učioni S-25
Plovnost broda 2017/18
Na dolje navedenom linku nalazi se sve potrebno za uspješno polaganje ovoga kolegija.

Materijali iz Plovnosti broda
Geometrija broda 2017/18
Na dolje navedenim linkovima nalazi se sve potrebno za uspješno polaganje ovoga kolegija.

Gradivo i uvjeti izlaska na kolokvije i ispite
Zadaci i forme i ostali materijali za izradu programskih zadataka
Zrakoplovna grafika 2017/18
  • Ispit se polaže ili putem 2 kolokvija ili usmenim ispitom
  • Svaki kolokvij može se ponavljati jedanput
  • Studenti koji su položili ispit putem kolokvija i zadovoljni su predloženom ocjenom trebaju prijaviti ispit na nekom od redovnih rokova u zimskom ispitnom roku ili na izvanrednom roku u travnju i bit će im upisana predložena ocjena.
  • Prije upisa ocjene potrebno je e-mailom predati dovršenu formu broda (u Studform formatu) i pisani izvještaj (u pdf formatu).
  • Svi ostali prijavljuju ispit na bilo kojem roku i izlaze na usmeni nakon što predaju formu i izvještaj kako je prethodno navedeno.
  • Za materijale iz kolegija i ostale posedinosti o polaganju ispita slijedite link.

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940