Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Zavod za industrijsko inženjerstvo
Izvanredni i redovni ispitni rokovi iz kolegija: 18564 Tehnička logistika  33915 Tehnička logistika 18563 i 159382 Tehnička logistika (I) 18526 Operacijska istraživanja I 159379 Posebna poglavlja tehničke logistike 159380 Modeliranje logističkih sustava 159381 Logistički menadžment 18515 Logistika-z 169131 Simulacije proizvodnih i logističkih sustava

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940