Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Katedra za strojarsku automatiku
Prva laboratorijska vježba „Relejno upravljanje primjenom PLC-a“ održat će se u petak 14. 12. 2018. u Laboratoriju za elektrotehniku (A-312, sjeverna zgrada FSB-a) prema rasporedu danom u prilogu ovej obavijesti.
Rezultati 1.kolokvija iz Osnova automatizacije (zrakoplovstvo) održanog 10.12.2018.
  1. Ćorić, Domagoj  (28%)
  2. Hamata, Annamaria  (0%)
  3. Jelašić, Matko  (25%)
  4. Jelić, Domagoj  (15%)
  5. Jurina, Karlo  (40%)
  6. Kos, Matej  (100%)
  7. Ljutić, Sandro  (65%)
  8. Rafaj, Vilim  (90%)
  9. Tokić, Martina  (0%)
Svi studenti koji su ostvarili rezultat >= 40% mogu pristupiti pisanju 2. kolokvija. Ispiti se mogu pogledati u ponedjeljak, 17.12.2018. u A-307 u 12h.
Prvi kolokvij iz Elektromotornih pogona
Prvi kolokvij iz kolegija "Elektromotorni pogoni" održat će se u petak 7. prosinca s početkom u 8:30h, u Predavaoni 1 (sjeverna zgrada Fakulteta). Auditorne vježbe održat će se u 12h, prema ustaljenom raporedu.
Rezultati 1. kolokvija iz kolegija "Elektromotorni servopogoni" održanog 26.11. nalaze se u prilogu ove obavijesti. Uvidi u ispite bit će održani u utorak 4.12. u 13:15h u prostoriji A-311.
Ispitni rokovi-robotika i mikroprocesorsko upravljanje-2018/19
Ispitni rokovi-robotika i mikroprocesorsko upravljanje-2018/19
Rokovi-2018-19- projektiranje
Rokovi-2018-19

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940