3. PLAN I PROGRAM STUDIJA

Temeljni obvezni zajednički kolegiji (T/O):

Šifra

Nositelj kolegija

Naziv kolegija

Broj sati

ECTS

5271

Nikola Šakić

Metode znanstveno-istraživačkog rada

45

8

7171

Josip Tambača

Linearni prostori

45

8

7271

Ivo Alfirević , Igor Karšaj

Mehanika kontinuuma

45

8


SMJEROVI I KOLEGIJI POSLIJEDIPLOMSKOG DOKTORSKOG STUDIJA FSB-A:

Voditelj: Prof. dr. sc. Mladen Andrassy

Produbljuju se znanja iz tehničke termodinamike, mehanike fluida, prijenosa topline i tvari, kao i znanja na kojima se temelje metode istraživanja u tim disciplinama - od numeričkih do eksperimentalnih. Polaznike se uvodi u samostalna istraživanja u navedenim disciplinama, kao i u primjeni tih disciplina te posebnih poglavlja mehanike i čvrstoće u rješavanju tehničke problematike procesnih, energetskih i termotehničkih postrojenja. Polaznike se uz to potiče i na istraživanja koja doprinose kvaliteti rada tih postrojenja, npr. na istraživanja usmjerena na regulaciju procesa, mjernu tehniku i na utjecaj rada postrojenja na okoliš.

Temeljni kolegiji smjera (T/S):

Šifra

Nositelj kolegija

Naziv kolegija

Broj sati

ECTS

5271

Zdravko Virag, Mario Šavar

Dinamika fluida

45

8

7171

Antun Galović

Konvektivni prijenos topline i mase

45

8

7271

Željko Bogdan, Neven Duić

Modeliranje izgaranja i zračenja topline

45

8


Kolegiji užeg područja istraživanja (S):

Šifra

Nositelj kolegija

Naziv kolegija

Broj sati

ECTS

2171

 Zdravko Virag

Računalna dinamika fluida

45

7

6171

Antun Galović

Posebna poglavlja iz kondukcije

45

7

2372

 Nikola Šerman, Dražen Lončar

Dinamika i regulacija termohidrauličkih procesa

45

7

2271

   Branimir Matijašević

Teorija turbostrojeva

45

7

6173

Antun Galović,
Boris Halasz

Termodinamička valjanost procesa

45

7

6271

 Tonko Ćurko

Rashladni procesi i sustavi

45

7

6272

 Srećko Švaić,
Mladen Andrassy

Eksperimentalne metode u prijenosu topline i tvari

45

7

6273

 Davor Zvizdić

Viša toplinska mjerenja

45

7


Izborni seminarski kolegiji užeg područja istraživanja (I):

Šifra

Nositelj kolegija

Naziv kolegija

Broj sati

ECTS

6277

Mladen Andrassy

Regeneracija toplinske energije

50

7

2373

Željko Bogdan,
Daniel Rolph Schneider

Razvoj suvremenih termoenergetskih postrojenja

50

7

6174

Antun Galović

Izmjena topline u fluidiziranom sloju

50

7

6175

Boris Halasz

Evaporativni uređaji

50

7

2374

Neven Duić

Numeričke metode u prijenosu topline

50

7

2272

     Branimir Matijašević

Strujne, toplinske i mehaničke pojave u turbostrojevima

50

7

2471

      Nikola Ružinski

Energetika i zaštita okoliša

50

7

2375

Nikola Šerman, Dražen Lončar

Analiza i sinteza regulacije termohidrauličkih procesa

50

7

6274

Srećko Švaić,
Ivanka Boras

Kvantitativna infracrvena termografija

50

7

6275

Srećko Švaić,
Mladen Andrassy

Toplinski aparati i oprema

50

7

6276

Davor Zvizdić

Mjerni i etalonski sustavi

50

7

 

Neven Duić,
Željko Bogdan

Napredno energetsko planiranje

50

7

 

Voditelj: Prof. dr. sc. Jurica Sorić

Poslijediplomski studij na ovom smjeru temelji se na produbljivanju znanja iz teorije konstruiranja strojarskih sustava i njihovih sastavnica, numeričke analize i primjene numeričkih metoda u mehanici, metoda teorijske i eksperimentalne analize konstrukcija, dinamike mehaničkih sustava, metoda optimalnog projektiranja strojarskih konstrukcija kao i znanja potrebnih za osnivanje novih metoda analize, oblikovanja i proračuna općih strojarskih konstrukcija, motora i vozila, posebnih konstrukcija vojne tehnike i zrakoplovnih konstrukcija.
Studenti stječu znanja potrebna za samostalni znanstveno-istraživački rad te za primjenu novih metoda i saznanja pri oblikovanju, analizi, sintezi i uporabi strojarskih konstrukcija.

Temeljni kolegiji smjera (T/S):

Šifra

Nositelj kolegija

Naziv kolegija

Broj sati

ECTS

5271

Sanja Singer

Numerička analiza

45

8

7171

Dorian Marjanović

Teorija konstruiranja

45

8

7271

Jurica Sorić,
Nikola Vranković

Numeričke metode u mehanici

45

8


Kolegiji užeg područja istraživanja (S):

Šifra

Nositelj kolegija

Naziv kolegija

Broj sati

ECTS

7274

Jurica Sorić

Ploče i ljuske

45

7

7572

Damir Semenski

Teorija elastičnosti

45

7

7273

Ivo Alfirević, Igor Karšaj

Mehanika neelastičnih tijela

45

7

7571

Zdenko Tonković

Mehanika loma

45

7

7371

Milan Opalić

Teorija strojarskih sustava

45

7

7671

Milenko Stegić

Teorija vibracija

45

7

6471

Dragutin Ščap

Optimiranje i sinteza konstrukcija

45

7

6371

Ivan Mahalec,
Zoran Lulić

Motori i vozila, odabrana poglavlja

45

7


Izborni seminarski kolegiji užeg područja istraživanja (I):

Šifra

Nositelj kolegija

Naziv kolegija

Broj sati

ECTS

7674

Tanja Jurčević Lulić

Ergonomija i biomehanika

50

7

7673

Zdravko Terze, Hinko Wolf

Dinamika mehaničkih sustava

50

7

7672

Željko Božić,
Hinko Wolf

Dinamička čvrstoća konstrukcija

50

7

7573

Damir Semenski

Eksperimentalna analiza naprezanja

50

7

7574

Janoš Kodvanj

Zamorna čvrstoća

50

7

7675

Nikola Vranković

Dinamika strojeva

50

7

7277

Ivo Alfirević,
Juraj Saucha

Mehanika kompozitnih konstrukcija

50

7

7575

Damir Semenski

Mehanika oštećenja

50

7

7276

Jurica Sorić,
Zdenko Tonković

Numeričke metode nelinearne analize konstrukcija

50

7

7275

Juraj Saucha,
Zdenko Tonković

Tankostijene konstrukcije

50

7

7279

Dragan Pustaić

Teorija plastičnosti

50

7

7280

Dragan Pustaić

Teorija viskoelastičnosti

50

7

7278

Milenko Stegić

Teorija stabilnosti

50

7

7676

Nikola Vranković

Shakedown; teorija i primjena

50

7

7472

Dorian Marjanović

Metode umjetne inteligencije u konstruiranju

50

7

7372

Milan Opalić

Prijenos snage i gibanja

50

7

7373

Zvonko Herold, Branimir Pavić

Oblikovanje visoko napregnutih spojeva konstrukcija

50

7

6472

Dragutin Ščap

Optimiranje u razvoju konstrukcija

50

7

6380

Ivan Mahalec,
Zoran Lulić

Istraživanje toplinskih procesa u motoru

50

7

6372

Ivan Mahalec,
Zoran Lulić

Računalna potpora u razvoju motora i vozila

50

7

6376

Ivan Mahalec

Projektiranje vozila

50

7

6375

Ivan Mahalec,
Zoran Lulić

Alternativni pogoni motornih vozila

50

7

6373

Milan Kostelac

Tračnička vozila velikih brzina i lebdeća vozila

50

7

6378

Željko Božić

Posebna poglavlja iz zrakoplovstva

50

7

6379

Milan Vrdoljak

Balistika i raketni sustavi

50

7

 

Voditelj: Prof. dr. sc. Kalman Žiha

Studenti produbljuju znanja iz hidromehanike, konstrukcije broda i pomorskih objekata, te njihovog osnivanja (projektiranja). Također se produbljuju znanja iz izgradnje i eksploatacije broda i pomorskih objekata.
Kroz temeljne kolegije smjera prvo se proširuju znanja iz relevantnih matematičkih metoda kao podloga za daljnji istraživački rad.
Kolegiji užeg područja istraživanja za područje hidromehanike fokusirani su na računalne metode u hidrodinamici, pomorstvenost, upravljivost i sigurnost plovnih objekata na morskom valovlju te eksperimentalna istraživanja u bazenu i naravi.
Na području konstrukcije plovnih objekata težište je na produbljivanu znanja iz dinamike pomorskih konstrukcija te modernih projektnih metoda za vrlo složene tehničke objekte.
Na području osnivanja plovnih objekata upoznat će se tehnike modeliranja i sinteze plovnog objekta, te njegovog pogonskog sustava korištenjem višekriterijalnih tehnika.
Na području gradnje broda proširit će se znanja vezana uz metodologije i upravljanje proizvodnim procesom te pripadnim sustavom kontrole kvalitete.  

Temeljni kolegiji smjera (T/S):

Šifra

Nositelj kolegija

Naziv kolegija

Broj sati

ECTS

1171

Andreja Werner, Zdravko Virag,
Šime Malenica

Matematičke metode u dinamici fluida

45

8

1271

Ivo Senjanović,
Vedran Žanić, Većeslav Čorić

Matematičke metode u teoriji konstrukcija

45

8

1471

Kalman Žiha, Nikola Šakić

Integralni proces gradnje broda

45

8


Kolegiji užeg područja istraživanja (S):

Šifra

Nositelj kolegija

Naziv kolegija

Broj sati

ECTS

1272

Izvor Grubišić

Geometrija, statika i sigurnost broda

45

7

1273

Većeslav Čorić

Pomorstvenost i upravljivost

45

7

1274

Nenad Bobanac, Rajko Grubišić

Eksperimentalne metode u brodogradnji

45

7

1275

Ivo Senjanović

Dinamika pomorskih konstrukcija

45

7

1276

Vedran Žanić

Projektiranje konstrukcije plovnih objekata

45

7

1472

Boris Ljubenkov

Metode i sustavi brodograđevnog procesa

45

7

1571

Želimir Parat,
Ante Šestan

Osnivanje pogonskog sustava broda

45

7

1278

Vedran Slapničar

Osnivanje profitabilnog broda

45

7


Izborni seminarski kolegiji užeg područja istraživanja (I):

Šifra

Nositelj kolegija

Naziv kolegija

Broj sati

ECTS

1372

Roko Dejhalla, Andreja Werner

CFD u osnivanju broda

50

7

1172

Izvor Grubišić

Hidrodinamička teorija propulzora

50

7

1371

Izvor Grubišić

Višekriterijski modeli konceptualnog osnivanja broda

50

7

1279

Ivo Senjanović

Strukturna analiza

50

7

1280

Vedran Žanić

Podobnost i pouzdanost konstrukcije plovnih objekata

50

7

1281

Kalman Žiha

Primjena simulacija u konstrukciji brodova

50

7

1282

Većeslav Čorić

Valno opterećenje brodova i pučinskih objekata

50

7

1474

Želimir Sladoljev

Upravljanje brodograđevnim procesom

50

7

 

Voditelj: Prof. dr. sc. Dubravko Majetić

Studij na smjeru Robotika i automatizacija omogućuje studentima znanstven­o istraživački rad na području automatizacije izradbenih i montažnih sustava.
Studenti će se upoznati s novim pristupima i metodama za oblikovanje i vođenje automatskih proizvodnih sustava, te će steći znanja o modernim algoritmima za vođenje robota, elementima umjetne inteligencije (umjetne neuronske mreže, sustavi neizrazite logike, genetički algoritmi), CAD/CAE/CAM tehnologijama, te integraciji oblikovanja proizvoda i projektiranja proizvodnog sustava.

Temeljni kolegiji smjera (T/S): 

Šifra

Nositelj kolegija

Naziv kolegija

Broj sati

ECTS

3171

Branko Novaković

Metode automatizacije

45

8

3172

Mladen Crneković

Robotizacija

45

8

8771

Bojan Jerbić

Integrirano inženjerstvo

45

8


Kolegiji užeg područja istraživanja (S):

Šifra

Nositelj kolegija

Naziv kolegija

Broj sati

ECTS

3173

Mladen Crneković, Dubravko Majetić

Automatizacija proizvodnje

45

7

3174

Joško Petrić

Hidraulika i pneumatika

45

7

3175

Davor Zorc,
Joško Deur

Računalno upravljanje

45

7

3176

Mario Essert

Algoritamske tehnike

45

7

3177

  Branko Novaković,   Dubravko Majetić

Umjetne neuronske mreže

45

7

8772

Božo Vranješ,
Bojan Jerbić,
Zoran Kunica

Izradbeni i montažni sustavi

45

7

8773

Božo Vranješ,
Bojan Jerbić,
Zoran Kunica

Tehnologija automatskog sklapanja

45

7

8774

Bojan Jerbić,
Zoran Kunica 

Inteligentni proizvodni sustavi

45

7


Izborni seminarski kolegiji užeg područja istraživanja (I):

Šifra

Nositelj kolegija

Naziv kolegija

Broj sati

ECTS

3178

Mladen Crneković

Mobilni roboti

50

7

3179

Branko Novaković

Neizrazito upravljanje

50

7

3180

Joško Petrić

Mehatronika

50

7

3181

Joško Deur

Regulacija elektromotornih pogona

50

7

8775

Bojan Jerbić,
Zoran Kunica 

Inteligentni montažni sustavi

50

7

8776

Božo Vranješ,
Bojan Jerbić,
Zoran Kunica

Projektiranje izradbenih i montažnih sustava

50

7

3182

Davor Zorc

Senzorika

50

7

 

Voditelj: Prof. dr. sc. Tomislav Filetin

Osnovna svrha studija na smjeru je osposobljavanje polaznika za samostalno znanstveno djelovanje u području istraživanja, razvoja i primjene materijala. Stječu se znanja ne samo o metalnim već i o polimernim, keramičkim i kompozitnim materijalima. Proučavaju se fizikalne osnove postupaka modificiranja i prevlačenja površina koji omogućuju dobivanje raznolikih kombinacija svojstava osnovnih materijala i površinskih slojeva. Posebno se obrađuju suvremeni materijali i pripadajuće tehnologije - tehnička keramika, "pametni" materijali,  ćelijasti materijali i sl. Usvajaju se postupci za karakterizaciju materijala - analiza sastava, mikrostrukture i ostalih svojstava. Razrađuje se metodologija odabira materijala u cilju integracije znanja o materijalima u proces razvoja proizvoda te u postupke proizvodnje.

Temeljni kolegiji smjera (T/S):

Šifra

Nositelj kolegija

Naziv kolegija

Broj sati

ECTS

4171

Đurđica Španiček

Znanost o materijalima

45

8

4172

Vinko Ivušić

Inženjerstvo materijala

45

8

4173

Darko Landek, Dragutin Lisjak

Modeliranje pri istraživanju materijala

45

8


Kolegiji užeg područja istraživanja (S):

Šifra

Nositelj kolegija

Naziv kolegija

Broj sati

ECTS

4174

Mladen Franz

Mehanička svojstva materijala

45

7

4175

Mladen Franz,
Zdravko Schauperl,
Damir Markučič

Metode istraživanja materijala

45

7

4176

Vinko Ivušić

Tribologija

45

7

4271

Franjo Cajner,
Antun Galović,
Zdravko Virag

Prijenos topline i mase pri toplinskoj obradbi metala

45

7

4177

Tomislav Filetin

Metode izbora materijala

45

7

4272

Franjo Cajner,
Mladen Stupnišek, Božidar Matijević

Inženjerstvo površina

45

7

4178

Đurđica Španiček,
Zdravko Schauperl

Kompozitni materijali

45

7

4273

Franjo Cajner,
Tomislav Filetin

Posebni materijali

45

7


Izborni seminarski kolegiji užeg područja istraživanja (I):

Šifra

Nositelj kolegija

Naziv kolegija

Broj sati

ECTS

4179

Đurđica Španiček

Polimerni kompoziti

50

7

4180

Đurđica Španiček

Kemijska postojanost polimera

50

7

4274

Mladen Stupnišek, Franjo Cajner,
Božidar Matijević

Toplinsko modificiranje površina

50

7

4181

Tomislav Filetin,
Bojan Jerbić

Ekspertni sustavi

50

7

4182

Vinko Ivušić

Kontrola trošenja materijala

50

7

 

Tomislav Filetin,
Mladen Franz

Suvremeni materijali i postupci

50

7

 

Zdravko Schauperl, Lidija Ćurković

Karakterizacija materijala

50

7

 

Voditelj: Prof. dr. sc. Miljenko Math

Strojarske tehnologije su interdisciplinarno područje koje obuhvaća najnovija znanja s područja tehnologije lijevanja, obradbe polimera, deformacijskih strojeva i procesa, alatnih strojeva i procesa, zavarivanja i srodnih postupaka zavarenih konstrukcija, te korozije i zaštite od korozije.
Polaznici doktorskog studija stječu sva potrebna znanja za samostalno ili timsko istraživanje i rješavanje i najsloženijih problema iz navedenih područja. Osposobljavaju se za sustavno rješavanje problema putem eksperimentalnih istraživanja ili matematičkim modeliranjem i simulacijom procesa.

Temeljni kolegiji smjera (T/S):

Šifra

Nositelj  kolegija

Naziv kolegija

Broj sati

ECTS

8171

Branko Novaković,
Miljenko Math

Matematičko modeliranje i simulacija procesa

45

8

3183

Branko Novaković,
Mladen Šercer

Teorija sustava

45

8

6176

Antun Galović,
Zdravko Virag

Nestacionarna temperaturna polja

45

8


Kolegiji užeg područja istraživanja (S):

Šifra

Nositelj kolegija

Naziv kolegija

Broj sati

ECTS

8172

Ivan Budić

Tehnologija lijevanja

45

7

8471

Mladen Šercer

Injekcijsko prešanje polimera

45

7

8472

Mladen Šercer 

Oporaba polimera

45

7

8271

Miljenko Math

Deformacijski strojevi i procesi

45

7

8571

Toma Udiljak,
Damir Ciglar,
Stephan Škorić

Alatni strojevi i procesi

45

7

8371

Slobodan Kralj,
Zoran Kožuh

Posebni postupci spajanja i rezanja

45

7

8571

Ivan Juraga

Korozija materijala

45

7


Izborni seminarski kolegiji užeg područja istraživanja (I):

Šifra

Nositelj kolegija

Naziv kolegija

Broj sati

ECTS

8173

Ivan Budić

Ljevarski odmetak

50

7

8174

Ivan Budić

Napetosti u kalupu

50

7

8473

Mladen Šercer

Konstruiranje i izradba kalupa

50

7

8474

Pero Raos

Razvoj polimernih proizvoda

50

7

8475

Đurđica Španiček

Reakcijska preradba polimera

50

7

8476

Ivan Šmit

Karakterizacija polimera

50

7

8272

Miljenko Math

Postupci inkrementalnog oblikovanja

50

7

8273

Miljenko Math

Računalno simuliranje deformacija

50

7

8672

Toma Udiljak,
Damir Ciglar
Stephan Škorić

Visokoučinske obradbe

50

7

8673

Toma Udiljak,
Damir Ciglar

Visokodinamički alatni strojevi

50

7

8674

Toma Udiljak

Automatizirani obradni sustavi

50

7

8372

Slobodan Kralj,
Zoran Kožuh

Podvodno zavarivanje i rezanje

50

7

8373

Slobodan Kralj

Oprema za zavarivanje

50

7

8374

Zoran Kožuh 

Lijepljenje u proizvodnji

50

7

8375

Zoran Kožuh

Robotizacija i automatizacija zavarivanja

50

7

8572

Ivan Juraga

Zaštita od korozije

50

7

8573

Ivan Juraga

Zavarivanje i korozija čelika

50

7

 

Voditelj: Prof. dr. sc. Nedeljko Štefanić

Poslijediplomski studij iz područja industrijskog inženjerstva i menadžmenta koncipiran je u prvom redu kao nastavak sveučilišnog dodiplomskog, odnosno diplomskog studija usmjerenja Industrijsko inženjerstvo, odnosno smjera Industrijsko inženjerstvo i menadžment, ali i kao mogućnost stjecanja znanja iz ova dva važna i povezana područja svim inženjerima.
Osim zajedničkih i temeljnih kolegija, izborom užih područja istraživanja omogućuje se polaznicima usmjeravanje u područja tehničke logistike, osiguravanja kvalitete i mjeriteljstva, razvoja i optimiranja tehnoloških procesa, upravljanja proizvodnjom i održavanja, upravljanja projektima, strateškog i operativnog menadžmenta te metoda optimiranja. Dodatna se usmjeravanja postižu kroz kolegije vezane uz znanstvene projekte, čime se kandidate uvodi u istraživački rad.


Temeljni kolegiji smjera (T/S):

Šifra

Nositelj kolegija

Naziv kolegija

Broj sati

ECTS

5272

Nikola Šakić,
Čedomir Oluić, Goran Đukić

Industrijsko inženjerstvo

45

8

5273

Nedeljko Štefanić

Menadžment

45

8

3271

Vedran Mudronja

Osiguravanje kvalitete

45

8


Kolegiji užeg područja istraživanja (S):

Šifra

Nositelj kolegija

Naziv kolegija

Broj sati

ECTS

5171

Čedomir OluićGoran Đukić

Tehnička logistika i operacijska istraživanja

45

7

5274

Nedeljko Štefanić, Dragutin Lisjak

Kvantitativne metode u odlučivanju

45

7

3272

Sanjin Mahović

Mjeriteljska infrastruktura

45

7

5172

Predrag Ćosić

Projektiranje tehnoloških procesa

45

7

5275

Dragutin Lisjak,
Nedeljko Štefanić

Informacijski sustavi proizvodnje

45

7

5276

Ivo Čala

Upravljanje proizvodnjom i projektima

45

7

7277

Nedeljko Štefanić

Strateški i operativni menadžment

45

7

5371

Nedeljko Štefanić

Menadžment ljudskih resursa

45

7


Izborni seminarski kolegiji užeg područja istraživanja (I):

Šifra

Nositelj kolegija

Naziv kolegija

Broj sati

ECTS

3273

Vedran Mudronja

Trokoordinatna mjerenja

50

7

3274

Sanjin Mahović

Mjeriteljstvo površina

50

7

3275

Vedran Mudronja

Suvremena kontrola kvalitete

50

7

5278

Nikola Šakić,

Projektiranje informacijskih sustava

50

7

5173

Čedomir OluićGoran Đukić

Upravljanje logistikom

50

7

5279

Ivo Čala

Menadžment u održavanju

50

7

3371

Damir Markučič

Nerazorna ispitivanja u industriji

50

7

5280

Ivo Čala

Ekologija i održavanje

50

7

5281

Nikola Šakić,
Nedeljko Štefanić

Faktorska analiza i planiranje pokusa

50

7

5174

Predrag Ćosić

Optimiranje projektiranja tehnoloških procesa

50

7

 

 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102