Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Međunarodna suradnja
FSB projekti
Aktivni projekti FSB
Detalji projekta
Projekt detalji

Usporedba i mogućnost implementacije različitih tehnologija polimernih i kompozitnih materijala za novi proizvod

Akronim
Materijali za barku
Voditelj projekta
Zoran Lulić
Financiranje
Ukupni budžet
135.200,00 HRK
FSB udio
0,00 HRK
Internacionalan
Ne
Početak - Kraj
2020. - 2021.
Sažetak
Usporedba i mogućnost implementacije različitih tehnologija polimernih i kompozitnih materijala za novi proizvod
Partneri
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
NOVATEC d.o.o., Hrvatska
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102