Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19
Međunarodna suradnja
FSB projekti
Aktivni projekti FSB
Detalji projekta
Projekt detalji

Technology for Onboard Equipment-induced Underwater Radiated Noise Analysis and Evaluation

Akronim
GCRC-SOP
Voditelj projekta
Nikola Vladimir
Financiranje
Pusan -
Ukupni budžet
462.678,76 HRK
FSB udio
462.678,76 HRK
Internacionalan
Da
Početak - Kraj
2019. - 2021.
Sažetak
Partneri
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Pusan National Univesity, Južna Koreja
 
MB 3276546
OIB 22910368449
PIC 996827485
IBAN HR4723600001101346933

tel: +385 1 6168 222
fax: +385 1 6156 940
Sveučilište u Zagrebu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Alumni AMAC
Mapa stranica
  
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb, p.p. 102