Studij brodogradnje

Zavod za brodogradnju i pomorsku tehniku
Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Naslovna
Studij brodogradnje
Naslovna
Brodogradnja je multidisciplinarna struka koja temeljne brodograđevne discipline povezuje sa strojarstvom, elektrotehnikom i računarstvom, a ta znanja objedinjuje korištenjem digitalnih tehnologija i uz primjenu suvremenih računalnih sustava.
Studij brodogradnje na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) Sveučilišta u Zagrebu prilagođen je izobrazbi prvostupnika i magistara inženjera brodogradnje općeg profila, koji mogu obavljati brojne i vrlo raznovrsne poslove iz područja brodogradnje i pomorskih tehnologija, a ponajprije se to odnosi na projektiranje, izgradnju, opremanje i održavanje različitih vrsta brodova i pomorskih objekata primjenom stečenog znanja i korištenjem suvremenih tehnologija.

Što vas učimo
Terenska nastava
Studentima, nastavnicima i istraživačima dostupna je najnovija laboratorijska oprema, koja omogućava nadopunu i potvrdu stečenih teorijskih znanja kroz praktični laboratorijski eksperimentalni rad. Širina znanja stečena ovim studijskim programom, uz osobne stvaralačke sposobnosti, omogućuju mladim inženjerima proizašlim iz "zagrebačke škole brodogradnje" brzo zapošljavanje u struci, sposobnost rješavanja svih izazova u području brodograđevne struke i pomorskih tehnologija te prilagodbu promjenama koje svakodnevno donosi razvoj znanosti i tehnike.
Studij brodogradnje se, sukladno europskim standardima visokih učilišta, odvija u dva dijela: prijediplomski studij u trajanju od 6 semestara i diplomski studij u trajanju od daljnjih 4 semestra.
Na prijediplomskom studiju, studenti prvo stječu znanja iz niza temeljnih kolegija (Matematika, Mehanika, ...) te općih tehničkih disciplina (Materijali, Elementi strojeva, Termodinamika, Mehanika fluida, ...). Potom stječu znanja iz temeljnih brodograđevnih disciplina (Geometrija broda, Konstrukcija broda, Gradnja broda, Plovnost i Stabilitet broda, Otpor broda, Oprema broda, Pogon broda, ...). prijediplomski studij završava izradom završnog rada čime student dobiva zvanje prvostupnika inženjera brodogradnje.

Brodogradnja - prijediplomski studij
Diplomski studij predstavlja logičnu nadogradnju preddiplomskog studija te obuhvaća kolegije koji u stručnom i znanstvenom smislu dublje zadiru u brodograđevnu struku (Propulzija broda, Vibracije broda, Čvrstoća broda, Osnivanje broda, Pomorstvenost broda, itd.). Diplomski studij završava izradom diplomskog rada, čime student stječe zvanje magistra inženjera brodogradnje. Mogućnost specijalizacije studenata u željenom području struke (hidromehanika, konstrukcija, osnivanje, opremanje i gradnja, brodski sustavi, mala brodogradnja, itd.) omogućena je na preddiplomskom i diplomskom dijelu studija upisom po 5 izbornih kolegija u oba dijela studija, a koje student bira iz skupine ponuđenih kolegija.

Brodogradnja - diplomski studij
Brodograđevni stručnjaci (eng. Naval Architect) s diplomom FSB-a radili su i rade na najsloženijim projektima u RH i širom svijeta.
FSB100-hr-unizg Zavod za brodogradnju i pomorsku tehniku, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu
Ivana Lučića 5, 10000 Zagreb, tel: +385 (0)1 6168-256, e-mail: zbrodo@fsb.hr