O projektu

Ideja

Olakšati i pružiti mogućnost studentima pristup bitnim informacijama tijekom studija.

Misija

Održati razvoj projekta i realizirati nove ideje koje će sustav indeksPORTAL integrirati dublje u strukturu upravljanja informacijama za studente.

Osnivači

Tomislav Petrovčić i Alen Zubić

Zahvaljujemo dekanu dr. sc. Ivanu Juragi, profesoru dr. sc. Zdravku Viragu i profesorici dr. sc. Ivanki Boras na razumijevanju i što su omogućili ovaj projekt. Posebno se zahvaljujemo dipl. ing. Andriji Levaniću i dipl. ing. Zdravku Brkiću na tehničkoj podršci.

Doprinijeli razvoju i održanju projekta

Matea Šapina
Luka Kasap
Bojan Čabradi
Toni Begović
Jelena Šklebar
Karlo Josip Andrić
Dominik Grubišić
Mirna Barać
Matej Paranos
Ivan Tukarić
Antun Tonc
Stjepan Drašner
Mislav Matezović
Leon Koren
Dora Subotić
Samantha Maležić
Andrea Caplić
Luka Šunjić
Dina Suton