Prijava


Napomena: Studenti, radno osoblje fakulteta i profesori se prijavljuju sa svojim AAI@EduHr korisničkim identitetom. Trenutno se mogu prijaviti samo studenti koji rade u indeks porti. Ostalima će biti odobren pristup nakon što se oforme servisi kojima će svi smjeti upravljati.