KULTURA ZNANOSTI

FESTIVAL ZNANOSTI       10.-15.5.2021.

 

STALNA PREZENTACIJA NA INTERNETU OD  10.-15. SVIBANJA,

 

Autori će za sve vrijeme održavanja Festivala biti na raspolaganju za pitanja i odgovore preko slijedećih e-mailova:

Mihajlo Firak:    mfirak@gmail.com

Ankica Kovač:    Ankica.Kovac@fsb.hr

Kalman Žiha:      kziha@dsb.hr

 

 

Kalman Žiha, Mihajlo Firak i Ankica Kovač

 

Odgovornost, etika i kultura znanosti u odnosu na klimatske promjene

 

UVOD: Svijest o ugrozama od KLIMATSKIH PROMJENA potaknula je obrambene porive ŠIROM SVIJETA za ODRŽIVOST života kakav se poznaje do danas. Velika je odgovornost na političarima, znanstvenicima i na SVAKOM SUDIONIKU U PROMJENAMA. Na tom je putu od VELIKE važnosti utjecaj KULTURE I ETIKE da sačuva buduća pokoljenja od grešaka sadašnjih.

 

Prezentacija se sastoji iz tri dijela.

Kliknite na onaj dio koji vas zanima.

 

Mihajlo Firak KLIMATSKE PROMJENE

Ankica Kovač TEHNOLOGIJA VODIKA U SLUŽBI ODRŽIVOG RAZVOJA

Kalman Žiha ETIČKA NAČELA U ODNOSU NA KLIMATSKIH PROMJENE