Kalendar katedre Termini kolokvija, ispiti i sl.

ISPITI:

Termin ispita u izvanrednim rokovima nije pod kontrolom Katedre za matematiku.

Početak ispita koji su u terminima 8-xx sati najvjerojatnije će biti između 9 i 11 sati.

Ispit 19. 2. 2018. vjerojatno će biti u 13 sati.