Forum i kontakt

Katedra za matematiku i nacrtnu geometriju
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10002 Zagreb
Croatia

Studenti mogu ovdje postavljati pitanja umjesto slanja e-mail poruka nastavnicima:
Matematika 1
Matematika 2
Napomena: trebate se ulogirati na e-učenje.

Drugi način za kontakt su konzultacije.
Posebna pitanja mogu se slati e-mailom putem ove web-forme: