Matematika I zimski semestar na prvoj godini preddiplomskih studija

Nositelji kolegija

 • Jadranka Mićić Hot
 • Petar Gregorek

Program

 • Uvod u linearnu algebru
 • Diferencijalni račun
 • Uvod u integralni račun
 • Redovi potencija

Literatura

 • Z. Šikić, Diferencijalni i integralni račun, Profil, Zagreb, 2008.
 • N. Elezović, Linearna algebra, Element, Zagreb, 1995.
 • A. Aglić, N. Elezović, Linearna algebra, Zbirka zadataka , Element, Zagreb, 1995.
 • B. P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga, Zagreb,1998.
 • J. Stewart, Calculus, Seventh Edition, Cengage Learning, McMaster University and University of Toronto, 2012.
 • E. Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, 10th Edition, Ohio State University, 2011.
 • Inženjerski priručnik iz matematike, Temelji inženjerskih znanja, Školska knjiga, Zagreb, 1996.

 

Novosti