Materijali za kolegije materijali za praćenje nastave

Ovdje možete naći materijale za učenje (predavanja), zadaće, izbor pismenih ispita i kolokvija iz naših kolegija.

Matematika I

Matematika II

Matematika IV

Ažurne verzije ovih materijala s dodacima možete naći na e-ucenje.fsb.hr.

 

Novosti

ploha Obavijesti

Matematika II

Pročitajte pravila polaganja kolegija

Datum obavijesti: 20.02.2021.

Akademski kalendar

Ovdje pogledajte kalendar za 2020./2021. ak. god.

Datum obavijesti: 21.09.2020.

UPUTE ZA KOLOKVIJ I PISMENI

Upute za pisanje kolokvija i pismenog ispita iz kolegija Matematika I i Matematika II pročitajte ovdje

Datum obavijesti: 23.09.2019.

POTPISI

Prema odluci Dekana FSB-a od 03. 12. 2018. svi student koji su odslušali nastavu imaju pravo prijaviti ispit.

Datum obavijesti: 12.12.2018.

PRIJAVA ISPITA

Ispitni rokovi iz kolegija Katedre za matematiku prijavljuju se najkasnije 5 dana prije ispita, a odjavljuju najkasnije 1 dan prije ispita, kao što to propisuje Pravilnik o sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju FSB-a.

Jedine iznimke su 1. zimski ispitni rok (za ispite zimskog semestra) i 1. ljetni ispitni rok (za ispite ljetnog semestra).

Naknadne prijave i odjave Katedra za matematiku ne dozvoljava.

prof.dr.sc. Sanja Singer,

voditeljica katedre

Datum obavijesti: 20.02.2019.

books
books

- Predrag Pale - Kako učiti

- Predrag Pale - Zašto se baviti matematikom