Downloads

Nastavni materijali dostupni za download. Za čitanje je potreban Acrobat Reader.


Mehanika I - Statika
Podloge za vježbe - autor: prof.dr.sc. Juraj Saucha
I. dio - uvod, uvjeti ravnoteže, trenje
II. dio - ravni nosači, okvirni nosači, rešetkasti nosači
III. dio - težišta, momenti inercije
Kompletne podloge za vježbe (I.+II.+III. dio)
Trenje: klin, klizni ležaj, uže
Rezultanta sile - redukcija skupa sila na jednostavniji oblik
Statički moment - sile + spreg
Princip soldifikacije
Momenti tromosti tijela - izvodi
Momenti tromosti za zakrenute osi
Primjer - moment tromosti složenog presjeka
Steinerovo pravilo i Mohrova kružnica