Downloads

Nastavni materijali dostupni za download. Za čitanje je potreban Acrobat Reader.


Teorija plastičnosti i viskoelastičnosti
Sažetak predavanja