Books and Dissertations

Books
Ivo Alfirević

Povijest klasične mehanike s osvrtom na povijest srodnih znanosti

Ivo Alfirević
Jurica Sorić
Zdenko Tonković
Ivica Skozrit

Spomenica pedesete obljetnice hrvatskog društva za mehaniku 1969. - 2019.

Ivo Alfirević
Stjepan Jecić

Fotoelasticimetrija

Ivo Alfirević

Linearna analiza konstrukcija

Ivo Alfirević

Linear structural analysis

Ivo Alfirević

Nauka o čvrstoći

Ivo Alfirević

Nauka o čvrstoći 2

Ivo Alfirević

Povijest mehanike u okviru prirodne filozofije od Talesa do Leonarda da Vincija

Ivo Alfirević

Tenzorski račun i tenzorska mehanika


Ivo Alfirević
Juraj Saucha
Zdenko Tonković
Janoš Kodvanj

Uvod u mehaniku I. Statika krutih tijela


Ivo Alfirević
Juraj Saucha
Zdenko Tonković
Janoš Kodvanj

Uvod u mehaniku II. Primijenjena statika

Ivo Alfirević

Uvod u tenzore i mehaniku kontinuuma

Dragan Pustaić
Zdenko Tonković
Hinko Wolf

Mehanika deformabilnih tijela 1. Mehanika konstrukcija

Dragan Pustaić
Zdenko Tonković
Hinko Wolf

Mehanika deformabilnih tijela 2. Čvrstoća elemenata konstrukcija

Dragan Pustaić
Hinko Wolf
Zdenko Tonković

Mehanika III

Jurica Sorić

Metoda konačnih elemenata

Jurica Sorić
Friedrich Gruttmann
Werner Wagner

Special Workshop: ANASS 2007 - Proceedings


PDF version available. Click here to go to the download page.
Jurica Sorić

Uvod u numeričke metode u strojarstvu

Dissertations
Igor Karšaj

Numeričko modeliranje procesa deformiranja uz pretpostavku velikih deformacija

(Numerical modelling of finite strain elastoplastic deformations)

Summary (in English)
Full-text (in Croatian)
Tomislav Jarak

Meshless numerical formulation for analysis of shell-like structuresFull-text (in English)
Ivica Skozrit

Numeričko modeliranje pukotina u metalnim i polimernim materijalima

(Numerical modelling of cracks in metal and polymer materials)

Full-text (in Croatian)
Josip Hoster

Bezmrežna numerička metoda za analizu ploča

(Meshless numerical method for analysis of plates)

Full-text (in Croatian)
Predrag Čanžar

Eksperimentalno i numeričko modeliranje zamornog ponašanja nodularnog lijeva

(Experimental and Numerical Modelling of Fatigue Behaviour of Nodular Cast Iron)

Full-text (in Croatian)
Martina Lovrenić-Jugović

Numeričko i eksperimentalno modeliranje procesa deformiranja kortikalnoga koštanoga tkiva

Numerical and experimental modelling cortical bone tissue deformation processes)

Full-text (in Croatian)
Eduard Marenić

Modeliranje prijelaza s atomističkog modela na makro razinu u mehanici čvrstih tijela

(Atomistic-to-Continuum Modeling in Solid Mechanic)

Full-text (in English)
Tomislav Lesičar

Višerazinsko modeliranje heterogenih materijala primjenom homogenizacije drugog reda

Multiscale modeling of heterogeneous materials using second-order homogenization

Full-text (in English)
Boris Jalušić

Bezmrežna numerička metoda za modeliranje heterogenih materijala

Meshless numerical method for modeling of heterogeneous materials

Full-text (in English)
Virag Lana

Numeričko modeliranje rasta aneurizme abdominalne aorte

Numerical modeling of abdominal aortic aneurysm expansion

Full-text (in English)
Filip Putar

Numeričko modeliranje oštećenja u heterogenim materijalima primjenom gradijentne deformacijske teorije

Numerical modeling of damage in heterogeneous materials using strain gradient theory

Full-text (in English)
Karlo Seleš

Numeričko modeliranje oštećenja u heterogenim materijalima primjenom teorije faznih polja

Numerical Phase-Field Modeling of Damage in Heterogeneous Materials, rad je u prilogu

Full-text (in English)