Dr.sc. Dragan Pustaić, Professor

Pustaić, Dragan; Tonković, Zdenko; Wolf, Hinko. Mehanika deformabilnih tijela: 1. Mehanika konstrukcija / Pustaić, Dragan (ur.). Zagreb : Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, 2014.

Pustaić, Dragan; Tonković, Zdenko; Wolf, Hinko. Mehanika deformabilnih tijela: 2. Čvrstoća elemenata konstrukcija / Dragan Pustaić (ur.). Zagreb : Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, 2014.

Pustaić, Dragan; Azenić, Adam. Teorija plastičnosti - dopunska poglavlja / Pustaić, Dragan (ur.). Zagreb : Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, 2013. (elektroničko izdanje-web stranica FSB-a).

Pustaić, Dragan; Cukor, Ivana. Teorija plastičnosti i viskoelastičnosti. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 2009. (elektroničko izdanje-web stranica FSB-a).

Pustaić, Dragan; Wolf, Hinko; Tonković, Zdenko. Mehanika III - Uvod u analitičku mehaniku s osnovama teorije vibracija. Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2005.

Pustaić, Dragan; Lovrenić-Jugović, Martina. Mehanika III-Z, Računalna kinematika / Pustaić, Dragan (ur.). Zagreb : Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, 2005. (elektroničko izdanje-web stranica FSB-a).

Alfirević, Ivo; Pustaić, Dragan. Teorija plastičnosti // Inženjerski priručnik IP1 - Temelji inženjerskih znanja / Alfirević, Ivo ; Modlic, Borivoj ; Matutinović, Želimir ; Šikić, Zvonimir; Budin, Ivan (ur.). Zagreb : Školska knjiga, 1996. Str. 587 - 609.