hrvatski | english

        Katedra za motore i vozila

 

Električna oprema i ispitivanje motornih vozila

O kolegiju Nastavni materijali

O kolegijuNaziv:

Električna oprema i ispitivanje motornih vozila

Studij:

Strojarstva

Smjer:

Konstrukcijski

Usmjerenje:

Motori i vozila

Semestar:

 

Ukupno sati:

3 [2+1]

ECTS:

4

Nositelji kolegija:

doc.dr.sc. Zoran Lulić

Tip kolegija:

Stručni

Vježbe:

Laboratorij za motore i vozila,
radionice zastupnika proizvođača vozila

Provjera znanja:

Kontinuirana [kolokviji, izrada seminarskih radova],
ispit (pismeni + usmeni) ili 2 kolokvija

Cilj kolegija:

Upoznavanje studenta s električnom opremom
suvremenih motornih vozila

 


FSB  ZMTS  KMV - Katedra za motore i vozila 
zmts@fsb.hr