hrvatski | english

        Katedra za motore i vozila

 

O kolegijuNaziv:

Klipni motori

Studij:

Zrakoplovstva

Smjer:

Zrakoplovstvo

Usmjerenje:

 

Semestar:

VII

Ukupno sati:

4 [3+1]

ECTS:

 

Nositelji kolegija:

doc.dr.sc. Zoran Lulić

prof.dr.sc. Ivan Mahalec

Tip kolegija:

Stručni

Vježbe:

Laboratorij za motore i vozila, radionica FPZ-a na AD Lučko,
simulator na FPZ

Provjera znanja:

Pismeni + usmeni ili 2 kolokvija

Cilj kolegija:

Upoznavanje studenata s osnovama motora s unutarnjim
izgaranjem i njihovim specifičnostima u primjeni na avionima

 


FSB  ZMTS  KMV - Katedra za motore i vozila 
zmts@fsb.hr