hrvatski | english

        Katedra za motore i vozila

 

Kontakt


Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Katedra za motore i vozila
Ivana Lučića 5
10 000 Zagreb
Tel.: 01/ 6168 444
e-mail:
zmts@fsb.hr

 

Tajnica zavoda i katedre gđa. Marija Mihalić

Ukoliko se ne snalazite na FSB-u, lokaciju Katedre možete pronaći pomoću FSB locatora.
Klikom na sobu pojedinog člana katedre otvara se prozor s lokacijom.FSB  ZMTS  KMV - Katedra za motore i vozila 
zmts@fsb.hr