hrvatski | english

        Katedra za motore i vozila

 

O kolegiju



Naziv:

Motorna vozila

Studij:

Strojarstva

Smjer:

Konstrukcijski

Usmjerenje:

Motori i vozila

Semestar:

7

Ukupno sati:

5 (3+2)

ECTS:

6

Nositelji kolegija:

Ante Šoda

Tip kolegija:

 

Vježbe:

Laboratorij za motore i vozila,
terenska nastava

Provjera znanja:

2 kolokvija + usmeni ispit

Cilj kolegija:

Predavanja: upoznati kinematiku i dinamiku cestovnih
vozila. Vjezbe: upoznati konstrukciju modernih
cestovnih vozila.

 


FSB  ZMTS  KMV - Katedra za motore i vozila 
zmts@fsb.hr