hrvatski | english

       Katedra za motore i vozila

 

Usmjerenje Motori i vozila - nastavni plan 

DODIPLOMSKI STUDIJ

 

DIPLOMSKI STUDIJ

       
 

Kolegij

P + V Ispit    

Kolegij

P + V Ispit
                 
Elementi konstrukcija III 3 + 2 1   Konstrukcije motora 3 + 2 1
Konstruiranje pomoću računala - CAD 1 + 3 0   Konstrukcija pružnih vozila 3 + 2 1
Razvoj proizvoda 2 + 1 0   Motori i vozila - praktikum 0 + 4 0
Teorija mehanizama D 2 + 1 0   Hidraulični pogoni 2 + 1 0
Uvod u čvrstoću konstrukcija 2 + 2 1   Optimiranje konstrukcija 3 + 2 1
Tehnički strani jezik III 1 + 1     Izborni tehnički kolegij 2 + 1 1
Izborni tehnički kolegij 2 + 1 1   Industrijska praksa (jedan mjesec)    
TZK (fakultativno) 0 + 2 0        
                 
                 
                 
 

Kolegij

P + V Ispit    

Kolegij

P + V Ispit
                 
Gorivo i mazivo 2 + 1 0   Osnove automatike DK 2 + 2 1
Motori s unutarnjim izgaranjem A 3 + 2 1   Matematika IX 1 + 1 1
Teorija vibracija D 2 + 2 1   Pogonska čvrstoća 2 + 1 1
Transportni uređaji 3 + 2 0   Industrijski dizajn 2 + 0 0
Tehnički strani jezik IV 1 + 1 1   Projektiranje transportnih uređaja 3 + 1 0
Izborni tehnički kolegij 2 + 1 1   Projekt - MIV 0 + 3 0
Izborni netehnički kolegij 2 + 1 1   Normizacija motornih vozila 2 + 1 0
Industrijska praksa (jedan mjesec)       Računalne simulacije u razvoju motornih vozila 1 + 3 0
  TZK (fakultativno) 0 + 2 0          
                 
                 
                 
 

Kolegij

P + V Ispit    

Kolegij

P + V Ispit
                 
Metoda konačnih elemenata 2 + 2 1   Diplomski rad 0 + 10 **
Motorna vozila 3 + 2 1   Zakonska regulativa u projektiranju 2 + 0 1
Željeznička vozila 3 + 2 1   Električna oprema i ispitivanje motornih vozila 2 + 1 0
Izborni tehnički kolegij 2 + 1 1   Motori i vozila - odabrana poglavlja 3 + 1 0
Izborni netehnički kolegij 2 + 1 1   Lebdeća pružna vozila 2 + 1 0
Završni projekt preddiplomskog studija 0 + 4 0   Izborni netehnički kolegij 2 + 1 1
TZK (fakultativno) 0 + 2 0        
                 
 FSB  ZMTS  KMV - Katedra za motore i vozila 
zmts@fsb.hr