raspored predavanjaakademska godina 2006./2007.

grupa:
grupa:  4-pe-epost
semestar:  ljetni

PonedjeljakUtorakSrijeda�etvrtakPetak
8-9          
9-10          
10-11          
11-12          
12-13          
13-14          
14-15          
15-16          
16-17          
17-18          
18-19          
19-20          
20-21          
21-22          
by Ban 2001.
sva pitanja, prijedloge i eventualne pogre�ke u rasporedu �aljite na zlatko.brkic@fsb.hr

Ina�ica za pisa�