Brodogradnja
-
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Povjerenstvo za nastavni program

Semestar: 1 [preddiplomski studij]
Materijali I
?ur?ica, Špani?ek; Mladen, Franz; Lidija, ?urkovi?; Vinko, Ivuši?
2 + 1ECTS: 4 temeljni
Vježbe: praktikum/laboratorijske/eksperimentalne/projektantske
Provjera znanja: ispit
Mehanika I
Osman, Mufti?; Damir, Semenski; Zdenko, Tonkovi?; Janoš, Kodvanj
3 + 3ECTS: 7 temeljni
Vježbe: auditorne
Provjera znanja: ispit
Ra?unalna i inženjerska grafika
Zvonko, Herold; Gizela, ?armati-Pavli?; Milan, Opali?; Dorian, Marjanovi?
2 + 3ECTS: 6 temeljni
Vježbe: konstrukcijske
Provjera znanja: kontinuirana
Sociologija
Josip, Kregar
2 + 0ECTS: 3 op?i
Vježbe:
Provjera znanja: ispit
Matematika I
Gizela, ?armati-Pavli?; Dean, Rosenzweig; Sanja, Singer; Zvonimir, Šiki?
5 + 4ECTS: 9 temeljni
Vježbe: praktikum/laboratorijske/eksperimentalne/projektantske
Provjera znanja: ispit
Tjelesna i zdrastvena kultura
Željko Lukenda; Nenad Zvonarek
0 + 2ECTS: 1 op?i
Vježbe: tjelesnog odgoja
Provjera znanja: kontinuirana
Uvod u tehniku
Igor ?ati?
2 + 0ECTS: 2 izborni-op?i
Vježbe:
Provjera znanja: **

Ukupno sati u semestru: 16 + 13 = 29Ukupno ispita u semestru: 4
Ukupno ECTS bodova u semestru: 32
Semestar: 2 [preddiplomski studij]
Mehanika II
Stjepan, Jeci?; Mirko, Husnjak; Nikola, Vrankovi?; Hinko, Wolf
3 + 2ECTS: 6 temeljni
Vježbe: auditorne
Provjera znanja: ispit
Nauka o ?vrsto?i
Ivo, Alfirevi?; Dragan, Pustai?; Jurica, Sori?; Juraj, Saucha
3 + 2ECTS: 6 temeljni
Vježbe: auditorne
Provjera znanja: ispit
Oblikovanje pomo?u ra?unala
Dorian, Marjanovi?; Neven, Pavkovi?; Nenad, Boj?eti?
1 + 3ECTS: 5 temeljni
Vježbe: praktikum/laboratorijske/eksperimentalne/projektantske
Provjera znanja: kontinuirana
Matematika II
Gizela, ?armati-Pavli?; Dean, Rosenzweig; Sanja, Singer; Zvonimir, Šiki?
4 + 3ECTS: 7 temeljni
Vježbe: auditorne
Provjera znanja: ispit
Tjelesna i zdrastvena kultura
Željko Lukenda; Nenad Zvonarek
0 + 2ECTS: 1 op?i
Vježbe: tjelesnog odgoja
Provjera znanja: kontinuirana
Materijali II
Tomislav, Filetin; Franjo, Cajner; Janez, Indof; Mladen, Stupnišek
2 + 2ECTS: 5 temeljni
Vježbe: praktikum/laboratorijske/eksperimentalne/projektantske
Provjera znanja: ispit

Ukupno sati u semestru: 13 + 14 = 27Ukupno ispita u semestru: 4
Ukupno ECTS bodova u semestru: 30
Ukupno ispita u godini: 8
Semestar: 3 [preddiplomski studij]
Matematika III B
Gizela, ?armati-Pavli?; Dean, Rosenzweig; Sanja, Singer; Zvonimir, Šiki?
2 + 2ECTS: 5 temeljni
Vježbe: auditorne
Provjera znanja: ispit
Geometrija broda
Izvor, Grubiši?
2 + 3ECTS: 5 stru?ni
Vježbe: konstrukcijske
Provjera znanja: kontinuirana
Materijali u brodogradnji
Janez, Indof; Mladen, Franz
2 + 1ECTS: 4 stru?ni
Vježbe: praktikum/laboratorijske/eksperimentalne/projektantske
Provjera znanja: ispit
Elementi strojeva B
Petar, Rakamari?; Slavko, Šušmak
2 + 2ECTS: 5 temeljni
Vježbe: konstrukcijske
Provjera znanja: ispit
Tehni?ki engleski jezik - B I
Božena, Toki?; Snježana, Kerekovi?
1 + 1ECTS: 2 op?i
Vježbe: auditorne
Provjera znanja: kontinuirana
Tjelesna i zdrastvena kultura
Željko Lukenda; Nenad Zvonarek
0 + 2ECTS: 1 op?i
Vježbe: tjelesnog odgoja
Provjera znanja: kontinuirana
Osnove tehnologije B
Andrija, Mulc; Toma, Udiljak
2 + 1ECTS: 4 temeljni
Vježbe: praktikum/laboratorijske/eksperimentalne/projektantske
Provjera znanja: ispit
Uvod u termodinamiku
Boris, Halasz
2 + 2ECTS: 5 temeljni
Vježbe: auditorne
Provjera znanja: ispit

Ukupno sati u semestru: 13 + 14 = 27Ukupno ispita u semestru: 5
Ukupno ECTS bodova u semestru: 31
Semestar: 4 [preddiplomski studij]
Osnove automatizacije
Joško, Petri?
2 + 0ECTS: 2 temeljni
Vježbe:
Provjera znanja: kontinuirana
Matematika IV
Gizela, ?armati-Pavli?; Dean, Rosenzweig; Sanja, Singer; Zvonimir, Šiki?
2 + 2ECTS: 5 temeljni
Vježbe: auditorne
Provjera znanja: ispit
Primjena ra?unala B
Dorian, Marjanovi?; Neven, Pavkovi?; Nenad, Boj?eti?
1 + 2ECTS: 3 stru?ni
Vježbe: konstrukcijske
Provjera znanja: kontinuirana
Plovnost broda
Izvor, Grubiši?
2 + 2ECTS: 5 stru?ni
Vježbe: konstrukcijske
Provjera znanja: ispit
Konstrukcija broda I
Vedran, Žani?
2 + 3ECTS: 5 stru?ni
Vježbe: konstrukcijske
Provjera znanja: kontinuirana
Tehni?ki engleski jezik - B II
Božena, Toki?; Snježana, Kerekovi?
1 + 1ECTS: 2 op?i
Vježbe: auditorne
Provjera znanja: kontinuirana
Mehanika fluida B I
Nastia Degiuli
3 + 2ECTS: 6 temeljni
Vježbe: auditorne
Provjera znanja: ispit
Tjelesna i zdrastvena kultura
Željko Lukenda; Nenad Zvonarek
0 + 2ECTS: 1 op?i
Vježbe: tjelesnog odgoja
Provjera znanja: kontinuirana

Ukupno sati u semestru: 13 + 14 = 27Ukupno ispita u semestru: 3
Ukupno ECTS bodova u semestru: 29
Ukupno ispita u godini: 8
Semestar: 5 [preddiplomski studij]
Brodska elektrotehnika
Mario, Essert; Josip, Grilec
2 + 2ECTS: 5 temeljni
Vježbe: praktikum/laboratorijske/eksperimentalne/projektantske
Provjera znanja: ispit
Teorija konstrukcija
Rajko, Grubiši?
3 + 2ECTS: 6 stru?ni
Vježbe: auditorne
Provjera znanja: ispit
Mehanika fluida II-B
Andreja Werner
3 + 2ECTS: 6 temeljni
Vježbe: auditorne
Provjera znanja: ispit
Stabilitet broda
Andreja, Werner
3 + 2ECTS: 6 stru?ni
Vježbe: konstrukcijske
Provjera znanja: ispit
Konstrukcija broda II
Kalman, Žiha
2 + 1ECTS: 5 stru?ni
Vježbe: konstrukcijske
Provjera znanja: ispit
Tehni?ki engleski jezik - B III
Božena, Toki?; Snježana, Kerekovi?
1 + 1ECTS: 2 op?i
Vježbe: auditorne
Provjera znanja: kontinuirana

Ukupno sati u semestru: 14 + 10 = 24Ukupno ispita u semestru: 5
Ukupno ECTS bodova u semestru: 30
Semestar: 6 [preddiplomski studij]
Brodska parna i plinska postrojenja
Ante, Šestan
3 + 2ECTS: 6 stru?ni
Vježbe: konstrukcijske
Provjera znanja: ispit
Tehnologija brodogradnje I
Tomislav, Zaplati?
2 + 2ECTS: 4 stru?ni
Vježbe: konstrukcijske
Provjera znanja: kontinuirana
Otpor i propulzija broda
Izvor, Grubiši?
3 + 2ECTS: 6 stru?ni
Vježbe: konstrukcijske
Provjera znanja: ispit
?vrsto?a broda
Vedran, Žani?
3 + 2ECTS: 6 stru?ni
Vježbe: auditorne
Provjera znanja: kontinuirana
Tehni?ki engleski jezik - B IV
Božena, Toki?; Snježana, Kerekovi?
1 + 1ECTS: 3 op?i
Vježbe: auditorne
Provjera znanja: ispit
Industrijska praksa I
0 + 0ECTS: 1
Vježbe:
Provjera znanja: **