Sustav postupanja
s otpadom na FSB-u

Zašto?

Ako se otpad ne odvaja po vrstama, stvara se smeće. Time se značajno smanjuje mogućnost recikliranja što nužno poskupljuje naknadnu obradu i konačno zbrinjavanje.

Uvođenjem novog sustava postupanja s otpadom na FSB-u omogućuje se izdvajanje mnogih reciklabilnih tvari iz toka otpada. Time se postižu pozitivni gospodarski i ekološki učinci:

  • smanjenje količina miješanog otpada i troškova za odvoz i odlaganje
  • prikupljanje različitih reciklabilnih otpadnih tvari
  • izdvajanje opasnih tvari iz toka otpada i značajno smanjenje naknadnog onečišćenja okoliša
  • smanjenje emisija stakleničkih plinova
  • očuvanje brojnih resursa

Kako?

Otpad se odvojeno prikuplja u tri osnovne posude postavljene 
na više sabirnih mjesta:

  • papir, karton, tetrapak [označeno plavom]
  • polimerni materijali, staklo i limenke [označeno žutom]
  • biorazgradivi otpad [označeno crvenom]
  • CD-ovi, elektronički, električni i metalni otpad, opasni otpad (fluocijevi, baterije...) prikupljaju se na posebnim sabirnim mjestima

Gdje odložiti?

Posude za odvojeno prikupljanje nalaze se na sabirnim mjestima u predavaonicama, na hodnicima te na ostalim prometnim mjestima.Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lucica 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; ZABA: 2360000-1101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940