Gdje odložiti stiropor i PE folije od zaštitne ambalaže?


Zaštitna ambalaža od stiropora (oznaka EPS i sl.), PE vrećica, folija, filmova ili mjehuraste ambalaže (oznake: PE-HD, PE-LD, PP i sl.) od raznih npr. elektroničkih proizvoda odlaže se u pripadne kartonske kutije od tih istih proizvoda te se naknadno razvrstava u Reciklažnom centru FSB-a. Nakon što se prikupe minimalne količine, poziva se ovlaštena tvrtka i dogovara odvoz.
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lucica 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; ZABA: 2360000-1101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940