Opasni i tehnološki otpad


Sustav prikupljanja s tri posude nije namijenjen za tehnološki i opasni otpad.

Tehnološki i opasni otpad mora se zbrinjavati posebno, sukladno važećim propisima te putem ovlaštenih koncesionara ili tvrtki.

Za zbrinjavanje tehnološkog i opasnog otpada odgovorni su voditelji i predstojnici laboratorija, katedri i zavoda Fakulteta, u kojima takav otpad nastaje.


Električni i elektronički otpad


Zbrinjavanje električnog i elektroničkog otpada (EE otpad) provodi se u skladu s Pravilnikom o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 74/07).

Sav EE otpad prikuplja se u Reciklažnom centru Fakulteta. Nakon što se prikupe minimalne količine, poziva se ovlaštena tvrtka i dogovara odvoz EE otpada.
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lucica 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; ZABA: 2360000-1101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940