Gdje odložiti plastiku, staklo ili limenke?

Posude za odvojeno prikupljanje nalaze se na sabirnim mjestima u predavaonicama, na hodnicima te na ostalim prometnim mjestima. Otpad (plastika, staklo, limenke) se odlaže u posudu označenu žutom bojom.

Plastika

Plastika se odlaže u poseban kontejner koji se nalazi u Reciklažnom centru FSB-a. Na otpadnoj plastici najčešće se nalazi neki od simbola prikazan u tablici.

U kontejner za plastiku NE SMIJU se odlagati:

  • spremnici (kanistri) otpadnog motornog ulja i ulja za podmazivanje;
  • plastične boce kemikalija;
  • posude od boja i lakova.

Navedene stavke treba tretirati kao opasni otpad te ih zasebno zbrinuti!

Simboli koji se mogu nalaziti na otpadnoj plastici:

SIMBOL OZNAKA OPIS PRIMJER
1 PET(E) polietilen tereftalat boce za bezalkoholna pića...
2 PE-HD ili HDPE polietilen visoke gustoće boce mlijeka, šampona, detergenta, kanistri...
3 PVC polivinil klorid boce ulja, detergenta, šampona, cijevi za vodu, prozorski okviri...
4 PE-LD ili LDPE polietilen niske gustoće posude za hranu, vrećice za kupovinu, čepovi...
5 PP polipropilen čašice jogurta, plastični čepovi, slamke za piće...
6 PS polistiren posude za hranu, pribor za jelo, čašice za piće, kutije za CD-ove...
7 (O)stalo ostala plastika u ovu kategoriju spadaju svi plastični predmeti koji nisu specificirani u kategorijama 1-6

Staklo

U spremnik predviđen za staklo treba odlagati samo staklenu ambalažu (boce, staklenke i sl.) bez pripadnih metalnih čepova ili poklopaca. Spremnik se nalazi u Reciklažnom centru FSB-a.

U spremnik za staklo NE SMIJE se odlagati:

  • prozorsko staklo, automobilsko staklo, kristalno i optičko staklo, armirano staklo, laboratorijsko staklo, staklena vuna;
  • žarulje i fluorescentne svjetiljke;
  • porculanski i keramički predmeti.

Neki od najčešćih simbola označavanja stakla:

SIMBOL OZNAKA OPIS
GL staklo
70 GL bezbojno staklo
71 GL zeleno staklo
72 GL smeđe staklo
--- ambalažu treba ubaciti u spremnik za otpadno ambalažno staklo

Limenke

Limenke se odlažu u kontejner predviđen za metal koji se nalazi u Reciklažnom centru FSB-a.

U spremnik za limenke (metal) NE SMIJU se odlagati:

  • posude s otpadnim bojama, lakovima i uljima;
  • posude s ostacima kemikalija;
  • posude od zapaljivih i eksplozivnih tekućina;
  • posude pod tlakom (npr. propan/butan boce).

Navedene stavke spadaju u kategoriju opasnog otpada i treba ih zasebno zbrinuti!

Neki od najčešćih simbola označavanja metala:

SIMBOL OZNAKA OPIS PRIMJER
40 FE čelik limenke od čeličnog lima za prehrambene proizvode: grah, grašak, kukuruz...
  41 ALU aluminij limenke za bezalkoholna pića, limenke piva...Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lucica 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; ZABA: 2360000-1101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940