FSB Faks Bez Smeća - Sustav postupanja s otpadom na FSB-u

Kratko izvješće o rezultatima projekta odvojenog prikupljanja otpada - projekt FSB FBS


Kamo i pod kojim uvjetima idu otpadne tvari s FSB-a?


Vrsta otpada Kamo? Cijena
Papir i karton Unijapapir d.o.o. bez naplate
Plastika Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća 77,36 kn + PDV
(1100 L spremnik)
Staklo Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća 51,59 kn + PDV
(240 L kanta)
Biootpad Vrtno kompostiranje na lokaciji FSB-a (vrlo male količine), zajedno s lišćem i travom prikupljenim u krugu FSB-a -
Miješani otpad Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća 193,98 kn + PDV
(1100 L spremnik)

RezultatiBroj odvoza kontejnera za miješani otpad (FSB sjever + FSB jug) i plastiku (2011.-15.)

Ukupne prikupljene količine otpadnog papira i kartona (2011.-15.)

Pregled mjesečnih troškova (2012.-15.)

Pregled godišnjih troškova (2010.-15.)

Ukupna kumulativna ušteda projekta FSB - Faks Bez Smeća (2011.-2015.)


Uz gore navedene vrste otpada, tijekom posljednjih godina s Fakulteta su odvezene i druge vrste otpada, npr. odvojeno prikupljeni metali i metalna ambalaža, stiropor, EE otpad, kemikalije, maziva ulja itd.U Zagrebu, veljača 2015.

    Dr. sc. Slaven Dobrović, izv. prof.

    Goran Smoljanić, mag. ing. mech.

Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lucica 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; ZABA: 2360000-1101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940