Naslovnica Novosti Struna O projektu Radionice Kontakti Poveznice English

Elektronički rječnik polimerstva – hrvatsko-englesko-njemački – ERPOHEN projekt je Društva za plastiku i gumu. Provedbu projekta financira Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske. Projekt se provodi u razdoblju od 2010. do 2011. u suradnji s Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Članovi DPG-a već gotovo pola stoljeća sustavno rade, zajedno sa stručnjacima Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na razvoju hrvatskoga nazivlja s područja polimerstva. Pritom se pod nazivom polimerstvo razumijevaju polimerijske znanosti, proizvodnja kemijski modificirane i sintetske plastike te proizvodnja plastičnih i gumenih tvorevina. To je rezultiralo izdavanjem više samostalnih tiskanih rječnikâ polimerstva.

Projekt ERPOHEN ima tri cilja. Izraditi elektronički glosar polimerstva na trima jezicima. To razumijeva i cjelovitu izradbu njemačkoga stupca koji je sukladan dosadašnjoj osnovi, Hrvatsko-engleskom rječniku polimerstva objavljenom 2009. s oko 12 tisuća hrvatskih naziva. Treći je cilj izradba najmanje 600 naziva za potrebe projekta koordinacije STRUNA, koji predviđa izgradnju hrvatskoga strukovnog nazivlja.

Projekt je utemeljen na strateškim načelima Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske te se uklapa u dva osnovna područja Nacionalne strategije znanosti (razvoj informacijske tehnologije i sociokulturne tranzicije iz industrijskoga društva u društvo znanja). U svrhu ispunjavanja ciljeva projekta, uspostavlja se mrežna stranica projekta, bit će izrađen Elektronički rječnik polimerstva – hrvatsko-englesko-njemački, koji će po završetku projekta biti objavljen na CD-u. Organizirat će se i terminološke radionice. Osim toga, bit će razvijena osnova za uključivanje ugovorenoga broja hrvatskih naziva u sustav STRUNE. To uključuje, osim hrvatskih naziva, potrebnu definiciju s njihovim istovrijednicama na engleskom i njemačkom jeziku.

U radu na projektu koristit će se polustoljetna iskustva i nastaviti suradnja sa stručnjacima s područja polimerstva i jezikoslovlja koji će biti uključeni u projekt. Zamišljeni će projekt obogatiti hrvatsko strukovno nazivlje i hrvatski jezik općenito, povećati kompetitivnost hrvatskih znanstvenika na međunarodnoj razini, olakšati uključivanje hrvatskih stručnjaka i znanstvenika te studenata s područja polimerstva, materijalstva i srodnih područja u europske projekte. Potankosti o projektu možete saznati OVDJE.