Izdavaštvo

MLADEN ŠERCER:
PROIZVODNJA GUMENIH TVOREVINA
Izdanje 1996.
Stranica 141 - B5
12 tablica 104 slike 195 literaturnih referencija
Cijena 180 kn
ISBN: 953-96009-2-8

Uvod: kaučukove smjese; uvod; pojmovi kaučuk, guma, elastomerni materijal vulkanizat i umrežavanje; smješavanje kaučukovih smjesa; postupak smješavanja kaučukovih smjesa: smješavanje na dvovaljku; smješavanje na gnjetilici; kontinuirano miješanje: preradbena svojstva kaučukovih smjesa: uvod; svojsrva tečenja; toplinska svojstva; karakteristike umrežavanja; ispitivanje preradbenih svojstava kaučukovih smjesa; ciklički postupci praoblikovanja kaučukovih smjesa: uvod; izravno prešanje kaučukovih smjesa; posredno prešanje kaučukovih smjesa; prešanje kaučukovih smjesa bez srha; injekcijsko prešanje kaučukovih smjesa: uvod; sustavosni pristup proizvodnji polimernih tvorevina; proizvodni procesi injekcijski prešanih gumenih otpresaka; teorijske osnove preradbe kaučukovih smjesa injekcijskim prešanjem; opis procesa injekcijskog prešanja kaučukovih smjesa; oprema za injekcijsko prešanje kaučukovih smjesa; kontinuirani postupci praoblikovanja kaučukovih smjesa: kalandriranje kaučukovih smjesa; ekstrtudiranje kaučukovih smjesa; linije za umrežavanje kaučukovih smjesa; svojstva gumenih tvorevina: mehanička svojstva gumenih tvorevina; toplinska svojstva gumenih tvorevina; električna svojstva gumenih tvorevina; utjecaj okoline na gumene tvorevine; kemijska svojstva gumenih tvorevina; utjecaj plinova i para na gumene tvorevine; recikliranje gumenih tvorevina: uvod; postupci recikliranja gumenih tvorevina; popis upotrebljenih kratica: literatura.

<< natrag