Izdavaštvo

Popis izlaganja na savjetovanjima DPG-a.

Baza podataka sadrži više od 1500 naslova i dostupna je na disketi. Veličina diskete (3,5") i vrstu baze (DBase,Works, Access).

Cijena 50 kn plus troškovi poštarine.

Bazu možete naručiti na adresi,

Društvo za plastiku i gumu
Ivana Lučića 5
p.p. 119
HR-10001 Zagreb

ili telefaksom: +385 (1) 615 00 81

<< natrag