Marketing

CIJENE OGLAŠAVANJA

Naklada: prosječno 1000 primjeraka
Izlaženje šest puta godišnje
Format : 297 mm x 210 mm.
Za informativne članke s ilustracijama ili klasične oglase, tarifa je sljedeća:

Crno/bijeli oglasi:
1/1 = 2 700 kn
1/2 = 1 800 kn
1/3 = 1 400 kn
1/4 = 1 200 kn
1/8 = 780 kn
1 cm stupca = 120 kn
Dodatna boja = 650 kn
Oglasi u bojama:
2/1 = 5 800 kn
1/1 = 3 600 kn
1/2 = 2 700 kn
1/3 = 1 900 kn
1/4 = 1 700 kn
1/8 = 1 200 kn
1 cm stupca = 180 kn

Unutrašnja omotna stranica = 4 500 kn
Zadnja omotna stranica = 6 300 kn
Naslovna stranica = 7 900 kn
Za oglase u bojama koji se objavljuju :
  • jedanput: naplaćuje se posebno priprema u punom iznosu,
  • za dva uvrštenja: naplaćuje se samo 50 % od troškova pripreme,
  • za tri i više uvrštenja: ne naplaćuju se troškovi pripreme.
Plaćeni tekst
1/1 = 1 800 kn
4/1 = 4 800 kn
8/1 = 8 000 kn
16/1 =12 800 kn

Za više od šesnaest stranica po posebnoj ponudi. Za višekratno uvrštenje odobrava se popust.

Za sve dopunske obavijesti, izvolite se obratiti u Društvo za plastiku i gumu
na telefon/faks +385 (0)1 6150 081 od 9 do 13 sati, e-mail: dpg@fsb.hr

<< natrag