Seminari

OPĆI UVJETI ORGANIZIRANJA TEMELJNIH SEMINARA

Temeljni se seminari održavaju kao javni ili naručeni.

Cijena javnih seminara za pojedinog sudionika je 150 kuna po nastavnom satu. Sudionici iz redova pravnih članova DPG-a, imaju pravo na popust od 20 %, a polaznici iz znanstveno-nastavnih ustanova od 50%. U pravilu, za sve seminare postoje pisani tekstovi.

Cijena naručenih seminara sastavlja se na temelju posebne ponude, ovisno o broju sudionika, mjestu održavanja itd.

U slučaju nedovoljnog broja sudionika za najavljeni javni seminar, organizator pridržava pravo otkaza. O tome će biti pravodobno obaviješteni svi uredno prijavljeni polaznici, najkasnije 48 sati prije početka seminara. Organizator ne preuzima obvezu prema sudionicima koji se nisu pravodobno prijavili. Krajnji rok prijave za koju organizator preuzima obvezu je pet dana prije održavanja pojedinog seminara.

DPG je spremno organizirati i namjenske seminare, izvan ponuđene liste. Molimo vas javite vaše potrebe, i u najkraćem roku bit će odgovoreno je li DPG u mogućnosti organizirati zatraženi seminar.

Za sve podrobnosti izvolite se obratiti tijekom uredovnog vremena (ponedjeljak - petak od 9 do 13 sati) na adresu DPG, tel./faks: 00385 (0)1 615 00 81.

POPIS SEMINARA