Novosti
Zbornik radova skupa Bioplastika

Objavljen je zbornik radova sa skupa Bioplastika, održanog 22. studenoga 2012. Zbornik možete pregledati na http://www.fsb.unizg.hr/polimeri/zbornici/bioplastika_web/

Želite li nabaviti primjerak koji možete upotrebljavati (npr. skidati slike, itd.), možete ga naručiti na CD-u uz cijenu od 100 kuna. Narudžba s potrebnim podatcima (npr. OIB poduzeća itd. dostavlja se na dzpg@fsb.hr). Rok isporuke je u pravilu 8 radnih dana od narudžbe.BIOPLASTIKA

Savjetovanje BIOPLASTIKA

Sve učestalije se u znanstvenim, stručnim i proizvodnim krugovima naglašava važnost pronalaženja novih sirovina za proizvodnju plastike. Naime ograničene su zalihe fosilnih goriva (nafta i plin). Istodobno najnovija primijenjena znanstvena dostignuća omogućavaju proizvodnju plastike i od uzgojene ili otpadne biomase. S obzirom na to da se radi o biomasi kao ulazu u proces, uvriježilo se tako proizvedenu vrstu plastike nazivati bioplastika. Zahtjev za proširenjem uporabe bioplastike, zbog boljeg korištenja, prvenstveno otpadne biomase za proizvodnju najraznovrsnijih plastičnih materijala u potpunosti je opravdan.

Istodobno, praćenjem literature stječe se dojam da je zamjena fosilne plastike bioplastikom neposredan događaj. Stvarno stanje je drugačije. U 2010. proizvedeno je oko 265 milijuna tona fosilne plastike i samo oko 725 tisuća tona bioplastike. Ubrojivši u to i 250 tisuća tona zelenog polietilena.

Svjesno pravodobnog uključivanja u prihvaćanje bioplastike kao važne skupine ukupne plastike, Društvo za plastiku i gumu odlučilo je 22. studenoga 2012. organizirati skup Bioplastika. Mjesto održavanja skupa je Plava dvorana Fakulteta strojartsva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10000 Zagreb.

Pokušat će se osigurati nazočnost što većeg broja eksperata iz zemlje i svijeta kako bi se raspravile osnovne teme vezane uz to područje.

Osnovne teme Savjetovanja su:
• ekonomska važnost bioplastike danas i sutra
• zašto biomasa kao ulaz u proizvodnju bioplastike?
• osnovni postupci dobivanja bioplastike
• razlikovnost svojstava bioplastike i fosilne plastike
• važnije primjene bioplastike
• prednosti i nedostatci bioplastike
• gospodarenje bioplastikom
• terminološka pitanja vezana uz bioplastiku.

Posebnu pozornost treba posvetiti sve naglašenijoj promidžbi biorazgradljivih plastičnih proizvoda.

Time su naznačene samo neke od tema predviđenog skupa.

- za sudionike iz poduzeća koja nisu sklopila ugovor o suradnji s DPG ili nisu podmirila ugovorne obveze 1.200 kn / 155 €
- za sudionike iz redova pravnih članova 1.000 kn
- za sudionike iz znanstveno-nastavnih i istraživačkih ustanova 600 kn
- umirovljenici i studenti dodiplomske nastave oslobođeni pristojbe

Kontakt:
Društvo za plastiku i gumu
Ivana Lučića 5
10000 Zagreb
e-adresa: dzpg@fsb.hr
telefaks:+ 385 1 631 41 97.

U privitku se nalazi program savjetovanja.

Za dopunske obavijesti možete se obratiti voditeljici skupa putem e-adrese dzpg@fsb.hr.

Organizacijski odbor
Voditeljica Skupa
Prof. Đurđica Španiček ( Privitak )Plastika i guma - u programima političkih stranaka

DPG i Klub prijatelja DPG-a 22. studenog 2011. održalo je Okrugli stol pod nazivom: Plastika i guma - u programima političkih stranaka.

Održana su 4. uvodna izlaganja:
- V. Ferdelji: Plastika i guma u programima političkih stranaka
- G. Barić: Proizvodnja i prerada plastike i gume u svijetu
- G. Pehnec-Pavlović: Proizvodnja i prerada plsatike i gume u Hrvatskoj
- I. Čatić: Pozdravimo bioplastiku, ali...

U privitku su dostupne sve prezentacije. ( Privitak )