Katedra za tehničke strane jezike samostalna je katedra od 1998. godine. Nastavnice Katedre izvode nastavu obveznih kolegija iz tehničkog engleskog i njemačkog jezika na preddiplomskom studiju strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva te izbornih netehničkih kolegija iz poslovnog engleskog i njemačkog jezika.