Predavači

Dr.sc. Antun Galović, redoviti profesor, voditelj katedre, soba 501
Dr.sc. Boris Halasz, izvanredni profesor, soba 506
Dr.sc. Ivanka Boras, izvanredni profesor, soba 511

 

Znanstveni novaci

Mr.sc. Saša Mudrinić, dipl. ing., soba 512
Nenad Ferdelji, dipl. ing., soba 513

 

Administrator

Silva Čep, referent, soba 502