Projekti:

bullet  Intenziviranje izmjene topline na izmjenjivačkim površinama (120032) (1996 - 2002)

 


Glavni istraživač:   Dr.sc. Antun Galović, redoviti profesor
Ustanova:   Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb (0120)

 

Cilj

Opći cilj predloženih istraživanja je ispitati načine intenziviranja izmjene topline između fluida i čvrste stijenke uključivanjem posrednika ( fluidiziranog sloja čestica, odnosno kapljevitih čestica vode) te provjeriti razvijene matematičke modele s pomoću eksperimentalnih podataka.

Svrha

Provedba eksperimenata u različitim fizikalnim i geometrijskim uvjetima i s različitim vrijednostima relevantnih parametara ima svrhu ustanovljavanja optimalnih režima rada. Matematička interpretacija dobivenih rezultata treba dati kvantitativne pokazatelje učinaka predloženih poboljšanja te pridonijeti boljem razumijevanju tih pojava.

Sažetak

U okviru projekta istražit će se nekoliko mogućih i perspektivnih načina poboljšanja izmjene topline između stijenke i fluida sa svrhom uštede ugradbenog materijala i energije. Istražit će se utjecaj uključivanja krutih čestica u struju plina (fluidizirani sloj), te uključivanje sloja kapljevite vode kao posrednika pri transportu topline (ishlapljivanje). Intenziviranje prijelaza topline temelji se na efektu dodavanja pomoćnih supstanci drugačijeg agregatnog stanja, fizikalnih i termodinamičkih svojstava u struju fluida. Cilj istraživanja je produbiti spoznaje iz tog područja, te dobiti kvantitativne i pouzdane pokazatelje za praktičnu primjenu (npr. konstrukciju uređaja u kojima bi se ti učinci koristili). Istraživanje je teoretsko i eksperimentalno, s mjerenjem veličina utjecajnih parametara i njihovog učinka, a onda i mogućeg dotjerivanja teoretske osnove na temelju mjerenih podataka, kao i uklapanja samih podataka u smislenu cjelinu putem razložnog i teoretski utemeljenog modela. Može se očekivati da se dobiveni rezultati dovedu na razinu praktične primjene, što bi dovelo do racionalnijih konstrukcija uređaja. Iako to nije primarni cilj, nije isključeno da rezultati tog istraživanja nađu primjenu i u nekim drugim područjima, primjerice u kemijskom inženjerstvu, tehnologiji sušenja, kotlogradnji i sl. Značaj predloženih istraživanja je u tome što su dosadašnje spoznaje o tim pojavama manjkave, pa bi njihovo eventualno produbljivanje moglo za konačnu posljedicu imati uštedu, kako materijala za izradu, tako i energije za pogon uređaja u kojima se ti efekti koriste.

Suradnici

Istraživači

Znanstveni novaci
bullet  Izmjena topline i tvari pri kondenzaciji, ishlapljivanju i sušenju (0120043) (2002-2005)

 

Glavni istraživač:   Dr.sc. Antun Galović, redoviti profesor
Ustanova:   Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb (0120)

Ključne riječi: Izmjena topline i tvari, ishlapljivanje, kondenzacija, sušenje, heterogeni sustavi, fazne promjene, on-line analiza pojava

Znanstvena bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0120043

Suradnici

Istraživači

Znanstveni novaci