Login
atlantis_login
sitebuilder_login

O katedri

    Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu (KTZK) osnovana je školske godine 1982./1983. pri Zavodu za organizaciju rada. Prvi nastavnik, voditelj katedre bio je prof. Franjo Podvalej. U ljetnom semestru šk. god. 1982./1983. počela se izvoditi obvezna nastava TZK za studente prve i druge godine studija. Studenti su mogli birati sljedeće aktivnosti: košarka, nogomet, stolni tenis i pješačke rute, a zatim se izbor aktivnosti proširuje na odbojku, plivanje, aerobiku i društvene plesove.

Pri Katedri se organiziraju tečajevi za polaganje ispita za voditelja čamca, jedrenja na dasci te skijaški i ronilački tečajevi. Fakultet je organizirao "Veslačke susrete osmeraca fakulteta strojarstva i brodogradnje Hrvatske", "Studentski reli FSB-a" i "Prvo studentsko prvenstvo Sveučilišta u tenisu". Početkom Domovinskog rata nastava se izvodi prema "Posebnom programu za pripremu studenata za obranu domovine". Nastava se izvodila svakodnevno uz pomoć četiriju vanjskih suradnika i osam demonstratora. Godine 1994. primljen je u stalni radni odnos Željko Lukenda, prof. a 1999. godine Nenad Zvonarek, prof. Od 1997. godine Katedra se izdvojila iz Zavoda za organizaciju rada i postala samostalna.

Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, 19.05.2014. 14:36