Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Jedrenje

Jedrenje je jedan od sportova Sveučilišnog nautičkog kluba Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Više informacija o klubu se može pronaći na njihovim stranicama: http://www.fsb.unizg.hr/SNK_FSB/

Škola jedrenja 2014

U sklopu nastave Tjelesne i Zdravstvene kulture, studenti su imali priliku pohađati školu jedrenja.

Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, 31.05.2014. 01:33