Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Nastava

Nastava na Zavodu za materijale

Nastava na Zavodu za materijale uključuje:

Obavezni predmeti na preddiplomskom studiju

Obavezni predmeti na diplomskom studiju

Izborni predmeti na preddiplomskom studiju

Izborni predmeti na diplomskom studiju

Nastava na poslijediplomskom doktorskom studiju

Završni, diplomski i doktorski radovi - online baza radova, pretraga po mentoru:

Alar, Željko; Ćorić, Danko; Ćurković, Lidija; Grilec, KrešimirHaramina, TatjanaJakovljević, SuzanaLandek, DarkoMatijević, BožidarRede, VeraSchauperl, ZdravkoŽmak, Irena 

Profesori u mirovini: Filetin, TomislavFranz, MladenCajner, Franjo; Španiček, Đurđica; Liščić, Božidar; Indof, Janez;

Stariji završni, diplomski i doktorski radovi

Industrijska praksa


Popis svih predmeta:

Preddiplomski studij
Materijali I
Materijali II
Materijali u zrakoplovstvu
Materijali u brodogradnji
Tribologija i inženjerstvo površina
Karakterizacija materijala
Polimeri i kompoziti
Termodinamika materijala
Kemijska postojanost materijala
Toplinska obrada
Mehanička svojstva materijala
Posebni metalni materijali
Proizvodni postupci
Tehnologija II
Toplinska obradba i površinska zaštita
Ispitivanje i svojstva polimera
Diplomski studij
Izbor materijala
Keramika, beton i drvo
Ponašanje materijala u eksploataciji
Recikliranje materijala
Modeliranje i simulacije
Napredne tehnologije materijala
Tribologija
Izborni kolegiji na preddiplomskom studiju
Polymeric Materials
Alatni materijali
Izbor materijala (izb)
Kompozitni materijali
Novi materijali
Materijali u brodogradnji (izb)
Mehanička otpornost i ponašanje materijala
Materijali cestovnih vozila
Polimerni materijali
Postupci modificiranja i prevlačenja
Struktura i svojstva nehrđajućih čelika
Izborni kolegiji na diplomskom studiju
Laboratorijsko ispitivanje materijala
Recikliranje materijala (izb)
Struktura i svojstva materijala
Toplinska obrada metala

Irena Žmak, 22.01.2015. 15:37