Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Ćorić, Danko

ŽIVOTOPIS

Zvanje:
izvanredni profesor
Soba: B3-207/3 ( sjeverna zgrada, blok B3, visoko prizemlje )
 
 
Telefon: 01 6168 312
Mobitel: 098 137 9401
E-mail: danko.coric@fsb.hr
 
Životopis je u nastavku stranice.

Danko Ćorić, 16.03.2017. 13:58

RADOVI

Molim odaberite privitak u nastavku stranice.

Popis radova može se vidjeti i na http://bib.irb.hr

Danko Ćorić, 16.03.2017. 13:46

KNJIGE

Urednik četiri uredničke knjige međunarodnog savjetovanja MATRIB.

Koautor sveučilišnog udžbenika Materijali u Zrakoplovstvu. Više u nastavku stranice...

 

Danko Ćorić, 16.03.2017. 13:44

PROJEKTI

Projekte možete vidjeti u nastavku stranice.

Danko Ćorić, 16.03.2017. 13:41

NASTAVA

Nositelj na kolegijima preddiplomskog studija strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva, poslijediplomskog specijalističkog studija, poslijediplomskog doktorskog studija strojarstva, brodogradnje, zrakoplovstva i metalurgije. Mentor 29 završnih i diplomskih radova sveučilišnog studija i 1 završnog rada stručnog studija.

Popis kolegija te završnih i diplomskih radova nalazi se u nastavku stranice.  

 

Danko Ćorić, 16.03.2017. 13:38

STRUČNA DJELATNOST

Predavanja na tečajevima stručne izobrazbe djelatnika iz industrije i stručne aktivnosti vezane uz rad Laboratorija za ispitivanje mehaničkih svojstava - nacionalnog umjernog laboratorija akreditiranog za umjeravanje mjerila sile, tvrdoće i udarnog rada loma. 

Više u nastavku stranice.

Danko Ćorić, 16.03.2017. 13:35

AKTIVNOSTI

Član Hrvatskog mjeriteljskog instituta (HMI), Hrvatskog mjeriteljskog društva (HMD), Hrvatskog društva za materijale i tribologiju (HDMT), Hrvatskog društva za toplinsku obradu i inženjerstvo površina (HDTOIP)

Danko Ćorić, 16.03.2017. 12:33