Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Grilec, Krešimir

Životopis

Prof.dr.sc. Krešimir Grilec na Fakultetu strojarstva i brodogradnje radi od 1995. godine. Trenutno obnaša funkciju voditelja Katedre za materijale i tribologiju

Krešimir Grilec, 31.10.2015. 16:21

Fakultet strojarstva i brodogradnje

Nositelj na kolegijima zajedničkog dijela preddiplomskog studija strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva (Materijali II), preddiplomskog studija strojarstva (Tribologija i inženjerstvo površina na smjeru Inženjerstvo materijala i izbornih kolegija Materijali cestovnih vozila i Nanomaterijali), diplomskog studija strojarstva (Tribologija na smjeru Proizvodno inženjerstvo) i poslijediplomskog doktorskog studija strojarstva, brodogradnje, zrakoplovstva i metalurgije (Znanost i inženjerstvo materijala, Ćelijasti materijali i Tribologija na smjeru Inženjerstvo materijala).

Krešimir Grilec, 31.10.2015. 16:17

Studij vojno inženjerstvo

Nositelj kolegija Materijali od akad.god. 2015/2016. na preddiplomskom studiju Vojno inženjerstvo Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog vojnog učilišta.

Krešimir Grilec, 31.10.2015. 16:15

Studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora (Šibenik)

Od akad.god. 2015/2016. jedan od nositelja kolegija Materijali na Studiju energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora (Sveučilište u Zagrebu –dislocirani sveučilišni preddiplomski studij u Šibeniku).

Krešimir Grilec, 31.10.2015. 16:10

Zavod za materijale FSB

2016 - voditelj Katedre za materijale i tribologiju

2011 - 2012. i 2014 - 2016. predstojnik Zavoda za materijale

2012 - 2014. zamjenik predstojnika Zavoda za materijale 

Krešimir Grilec, 31.10.2015. 16:07

HDMT

Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju

2010 – 2013. Predsjednik Hrvatskog društva za materijale i tribologiju

2014 – 2015. Tajnik Hrvatskog društva za materijale i tribologiju

Krešimir Grilec, 31.10.2015. 16:00

MATRIB

Međunarodno savjetovanje o materijalima i tribologiji

2005 – 2012. Predsjednik Organizacijskog odbora 6 savjetovanja

2000 – 2009. Urednik 10 Zbornika savjetovanja

Krešimir Grilec, 31.10.2015. 15:56

Knjige

koautor priručnika za primjenu „Postupci modificiranja i prevlačenja površina“

Krešimir Grilec, 31.10.2015. 15:49