Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Jakovljević, Suzana

Suzana Jakovljević: Životopis (CV)

Suzana Jakovljević 

ŽIVOTOPIS

Suzana Jakovljević rođena je 10. travnja 1969. u Stockholmu, Švedska. Osnovnu školu pohađala je u Zagrebu (prva četiri razreda) i u Splitu. Srednju školu, Matematičko-informatički obrazovni centar (MIOC) završila je 1988. godine u Splitu. Iste godine upisala je smjer brodogradnje na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 1994. godine diplomirala i stekla zvanje diplomirani inženjer brodogradnje. Nakon završetka studija radi u  Brodarskom institutu u Zagrebu, u Sektoru za specijalne objekte, a od 2003. godine radi na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u Zavodu za materijale. Magistrirala je 2003. godine, a doktorirala 2007. godine. U nastavno zvanje docenta izabrana je 2010. godine, a u zvanje izvanrednog profesora 2016. U znanstveno zvanje viša znanstvena suradnica izabran je 2012. godine

U okviru COST-a 532, znanstvenog projekta Triboscience and Tribotechnology: Superrior Friction and Wear Control in Engines and Transmissions, u travnju 2005. i u rujnu 2006. godine boravila je u institutu Flemish Institute for Tribological Research - VITO, Materials Centre, Mol, Belgija, radi stručnog usavršavanja.

Tijekom rada na Fakultetu strojarstva i brodogradnje sudjeluje u izvođenju nastave na dodiplomskom i diplomskom studiju (Tribologija i inženjerstvo materijala, Tribologija, Ponašanje materijala u eksploataciji, Materijali cestovnih vozila, Materijali u brodogradnji, Karakterizacija materijala) te doktorskom studiju (Tribologija, Fizikalni principi elektronske mikroskopije, Ćelijasti materijali) u Zavodu za materijale. Kao mentorica vodila je više diplomskih i završnih radova.

Aktivno je sudjelovala na više znanstvenih i tehnologijskih projekata te je od 2012. - 2017.  bila voditeljica međunarodnog znanstveno - istraživačkog projekta Karakterizacija sustava obloga valjaka za kočenje. Od ožujka 2015. godine je voditeljica Laboratorija za tribologiju.

Član je Hrvatskog društva za materijale i tribologiju i Hrvatskog mikroskopijskog društva, Recenzirala je niz radova u znanstvenim časopisima (Surface and Coating technology, Powder technology) i zbornicima domaćih i međunarodnih skupova.

Govori i piše engleskim jezikom, a služi se i švedskim. Udana je i majka dvoje djece.

Suzana Jakovljević, 22.05.2017. 14:49