Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Žmak, Irena

Irena Žmak: Životopis (CV)

Irena Zmak CV Curriculum Vitae

Curriculum Vitae (PDF, English, Nov 2016)

 Irena Žmak LinkedIn

Dr. sc. Irena Žmak, izv. prof. rođena je 1974. u Puli, gdje je završila prirodoslovno-matematičku gimnaziju 1992., kada upisuje studij strojarstva na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Na drugoj i četvrtoj godini studija primila je Rektorovu nagradu, a na četvrtoj godini i nagradu Fakulteta "Davorin Bazjanac" te Dekansku nagradu. Diplomirala je pod mentorstvom prof. dr. sc. Marija Esserta na smjeru proizvodno strojarstvo, usmjerenje strojarska automatika 1998. kao najbolji student godine, te je stoga prilikom promocije nagrađena Medaljom Fakulteta.

Iste godine upisala je poslijediplomski studij strojarstva, smjer materijali na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, a 1999. je počela raditi na Zavodu za materijale Fakulteta kao znanstvena novakinja. Pod mentorstvom prof. dr. sc. Tomislava Filetina 2003. godine je magistrirala te 2009. doktorirala s temom „Modeliranje strukture i svojstava nodularnog lijeva neuronskim mrežama“.

Sudjelovala je na više znanstvenih, tehnoloških i informatičkih projekata, financiranih od strane Ministarstva znanosti, Hrvatske zaklade za znanost, Europske komisije (program CIP) te Europskog socijalnog fonda. Glavna područja istraživanja su joj: znanost o materijalima, modeliranje i simulacije svojstva materijala i tehnoloških parametara i programiranje.

Izabrana je u zvanje izvanredne profesorice 2018. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zavodu za materijale. Predavač je na sljedećim dodiplomskim i diplomskim predmetima: Izbor materijala, Recikliranje materijala, Kompozitni materijali, Polimeri i kompoziti, Napredne tehnologije materijala te Modeliranje i simulacije.

Predmete Recikliranje materijala (Materials Recycling), Napredne tehnologije materijala (Advanced Materials Technologies) i Kompozitni materijali (Composite Materials) izvodi i na engleskom jeziku za strane studente. Uvela je izborni predmet Izbor materijala pri oblikovanju proizvoda na preddiplomskom studiju strojarstva. Nositelj je predmeta Izbor materijala na diplomskom studiju dizajna na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu.

Mentorstvo završnih i diplomskih radova na FSB-u dostupno je u FSB-repozitoriju. Diplomski rad Karla Kupresa, mag. ing. nagrađen je dvjema nagradama. Stručni je voditelj jednog diplomskog rada na Metalurškom fakultetu.

Izvrsno govori engleski, njemački i talijanski jezik.

Irena Žmak, 18.09.2015. 13:04