Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Kumić, Ivan

ŽIVOTOPIS

 

Ivan Kumić rođen je 1983. godine u Splitu. U Zagrebu završava osnovnu školu, a srednju Zrakoplovnu tehničku školu Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici, te stječe zvanje zrakoplovnog tehničara. Studij Inženjerstva materijala na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu 2009. godine završava kao magistar inženjer strojarstva. U veljači 2010. godine zapošljava se na istom fakultetu kao asistent u istraživanju i nastavi pri Zavodu za materijale na Katedri za toplinsku obradu i inženjerstvo površina te krajem iste godine upisuje poslijediplomski doktorski studij smjera Materijali. Obranom doktorske disertacije pod naslovom Novi postupak difuzijskoga modificiranja površina titanove legure za endoprotetske implantate 2016. godine stječe titulu doktora znanosti. Od rujna 2016. na spomenutoj Katedri radi kao poslijedoktorand (viši asistent), a u prosincu iste godine stječe i znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u području tehničkih znanosti, znanstvenom polju strojarstva.

Tijekom rada na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, sudjeluje u izvođenju nastave većeg broja kolegija od kojih je za Toplinsku obradu i površinsku zaštitu 2013. godine (s grupom nastavnika) nagrađen za pedagoško-didaktičko oblikovanje e-kolegija u spomenutoj akademskoj godini. Uz znanstveni rad i rad u nastavi, uključen je u niz projektnih aktivnosti, od kojih je jedna od značanijih provedba EU projekta ARISE (Napredna istraživanja, inovacije i transfer tehnologije u inženjerstvu površina) u sklopu kojeg je radio na uvođenju suvremene PACVD (eng. Plasma Assisted Chemical Vapor Deposition) tehnologije ne ove prostore. Od 2010. radi na uspostavi i razvoju centra izvrsnosti QRC (eng. Quenching Research Centre). Od 2010. do 2014. član je istraživačkog tima na znanstvenom projektu Inženjerstvo površina u proizvodnji konstrukcijskih dijelova i alata. Od 2013. do 2014. istraživač je na projektu CoatPro -Prevlaka s naprednim svojstvima, Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske – BICRO. Od 2014. istraživač je i konzultant na projektu Ekonomskog fakulteta (Sveučilišta u Zagrebu) Razvoj konkurentnosti hrvatskog prerađivačkog sektora, financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost.

Uz svakodnevne nastavne, znanstvene i projektne aktivnosti, bio je član Fakultetskog Vijeća, Povjerenstva za e-učenje, Povjerenstva za strategiju te predsjednik Studentskog zbora FSB-a. Član je Hrvatskog društva za materijale i tribologiju (HDMT) i Hrvatskog društva za toplinsku obradu i inženjerstvo površina (HDTOIP). Aktivno se služi engleskim jezikom, dok u njemačkom posjeduje osnovno znanje.

Irena Žmak, 03.03.2017. 14:58