Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Aleksandrov Fabijanić, Tamara

Životopis

Tamara Aleksandrov Fabijanić rođena je 16. veljače 1979. u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu Ivana Filipovića te 1997. godine VII Gimnaziju. Nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja 1997. godine upisuje Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu kojeg završava 2005. Od druge godine studija demonstrator je na Zavodu za materijale. Tijekom studija boravila je pet mjeseci u SAD-u u sklopu studentskog programa Work Experience USA. Odmah nakon završetka fakulteta zapošljava se kao znanstveni novak, asistent, u Laboratoriju za ispitivanje mehaničkih svojstava Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Posljednjih pet godina intenzivno se bavi razvojem i istraživanjima nano strukturiranih WC-Co tvrdih metala konsolidiranih različitim postupcima metalurgije praha s posebnim naglaskom na ispitivanjima mehaničkih svojstava, a istraživanja su rezultirala doktorskim radom. Doktorirala je 2014. godine obranom disertacije naslova: "Razvoj referentnih pločica tvrdoće po Vickersu postupkom metalurgije praha" pod mentorstvom prof. dr.sc. Mladena Franza. 

Tijekom rada na Fakultetu strojarstva i brodogradnje sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom studiju na kolegijima Materijali I, Materijali II,      Materijali u brodogradnji i Posebni metalni materijali te nastave na Vojnom učilištu na kolegiju Materijali.

 Osim nastavnog i znanstvenog rada na području materijala, sudjeluje i na području ispitivanja i umjeravanja mjerila sile i tvrdoće te ispitivanja mehaničkih svojstava materijala. U području znanstvenog mjeriteljstva kao zaposlenica Laboratorija za ispitivanje mehaničkih svojstava HMI/FSB-LIMS, nositelja nacionalnog etalona sile i tvrdoće, intenzivno surađuje sa najprestižnijim europskim institutima kroz razne interlaboratorijske usporedbe i analize utjecajnih faktora na mjernu nesigurnost umjeravanja mjerila sile i tvrdoće. Tehnički je ekspert Hrvatske akreditacijske agencije za područja ispitivanja mehaničkih svojstava, sile i tvrdoće. Sudjelovala je na znanstvenom projektu "Unapređenje mjerne sposobnosti nacionalnog etalona sile" br. 120–1201785-1783 u sklopu kojeg je intenzivno radila na poboljšanju mjeriteljskih sposobnosti referentnog etalona sile u mjernom području od 10 – 500 kN te metodama i postupcima procjene i proračuna mjerne nesigurnosti mjerenja sile. U području znanstvenog mjeriteljstva intenzivno surađuje sa najprestižnijim europskim institutima kroz razne interlaboratorijske usporedbe i analize utjecajnih faktora na mjernu nesigurnost umjeravanja sile i tvrdoće. Pohađala je edukacijski seminar “Training for managers of DZM and national calibration laboratories on internal auditing, implementing quality system documentation and uncertainty calculations”. Znanstveno i stručno  usavršavala se u Hrvatskoj i inozemstvu od čega su najznačajniji Physikalische Technische Bundesanstalt, Braunschweig i Fraunhoffer Institut IKTS, Dresden. Autorica je 25 znanstvenih radova. Predstavnik je Hrvatskog mjeriteljskog instituta na sastancima  DUNAMET-a te predstavnik HMI/FSB-LIMS-a na tehničkom odboru za kvalitetu EURAMET-a, TC-Q i HMI/FSB-LIMS-a na tehničkom odboru IMEKO TC5.

Članica je Hrvatskog društva za materijale i tribologiju (HDMT), Hrvatskog društva za toplinsku obradu i inženjerstvo površina i Hrvatskog vakuumskog društva. Koristi se aktivno engleskim i njemačkim jezikom.

Udana je i majka dvojice sinova.

Tamara Aleksandrov Fabijanić, 03.03.2017. 09:23